Saltar al contingut principal
Consell de Treball,
Econòmic i Social de Catalunya
Logo del Consell de Treball, Econòmic i Social de Catalunya

Inici > Documents > Dictàmens > 2011 > Dictamen 05/2011

Dictamen 05/2011

sobre l'Avantprojecte de llei de modificació de la Llei 4/2008, de 24 d'abril, del llibre tercer del Codi civil de Catalunya, relatiu a les persones jurídiques

Text complet del dictamen PDF

Òrgan d’aprovació
Executiva
Data d’aprovació
27/07/2011
Aprovació
7 a favor, 0 en contra, 0 abstencions
Vots particulars
0
Observacions generals
1
Observacions a l’articulat
5

Grau d'acceptació

Norma aprovada: Llei 7/2012, del 15 de juny, de modificació del llibre tercer del Codi civil de Catalunya, relatiu a les persones jurídiques

Observacions de modificació o addició al text
Proposades*
5
Acceptades pel Govern
1,0
Variacions al Parlament
1,5
Acceptació
50%
Comentaris
El Govern ha acceptat una de les observacions referida a una qüestió formal de la norma. El Parlament ha incorporat al text de la norma dues de les observacions que va realitzar el CTESC

(*) Només es comptabilitzen les que fan referència a fragments de la norma finalment publicada, o a supressions proposades i aplicades

Resum

El CTESC està d’acord amb els objectius de l’Avantprojecte de llei d’incentivar la constitució de noves fundacions i d’incrementar la seva autonomia de gestió, tot respectant les funcions del Protectorat de vetllar per l’objecte fundacional i de verificar el compliment de finalitats d’interès general de les fundacions. Però no comparteix el criteri del Govern que consta en el preàmbul sobre el fet que des de l’entrada en vigor del llibre tercer del Codi civil hi ha hagut un fre en la creació de noves fundacions degut a un excés de regulació dels requisits per constituir fundacions i un excés d’intervencionisme en la regulació de l’organització i funcionament d’aquestes entitats.

Pel que fa a les fundacions temporals es recomana que s’especifiqui que la pròrroga de la durada només es pot fer una vegada, per a un període igual a l’adoptat inicialment, per tal d’evitar que una fundació obtingui la condició d’indefinida a partir de pròrrogues successives il·limitades.

El CTESC considera que s’hauria de mantenir el règim d’autorització prèvia del Protectorat per a les operacions que mantinguin els patrons, i les persones que hi estiguin especialment vinculades, en els casos de contractes de compravenda o arrendament de béns immobles o de béns mobles d’extraordinari valor, de préstec de diners i de prestació de serveis retribuïts.

També es recomana mantenir la necessitat d’autorització prèvia del protectorat per fer actes de disposició, gravamen o administració extraordinària si el donant ho ha exigit expressament, si ho estableix una disposició estatutària i si el producte de l’operació no es reinverteix totalment en el patrimoni de la fundació.

Darrera actualització: 02/05/2024