Saltar al contingut principal
Consell de Treball,
Econòmic i Social de Catalunya
Logo del Consell de Treball, Econòmic i Social de Catalunya

Inici > Documents > Dictàmens > 2009 > Dictamen 12/2009

Dictamen 12/2009

sobre el Projecte de decret legislatiu pel qual s'aprova el Text refós de la llei de carreteres

Text complet del dictamen PDF

Òrgan d’aprovació
Executiva
Data d’aprovació
05/06/2009
Aprovació
Unanimitat
Vots particulars
0
Observacions generals
3
Observacions a l’articulat
0

Grau d'acceptació

Norma aprovada: Decret legislatiu 2/2009, de 25 d'agost, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei de carreteres

Dictamen sense observacions avaluables a l’articulat.

Resum

En el dictamen es posa de manifest que el Projecte de decret legislatiu pel qual s’aprova el Text refós de la llei de carreteres compleix la disposició final segona de la Llei 11/2008. Aquesta disposició autoritza el Govern perquè, en el termini d’un any des de l’entrada en vigor de la Llei 11/2008, refongui en un text únic la Llei 7/1993 de carreteres i les disposicions que la modifiquin i perquè regularitzi, aclareixi i harmonitzi els textos de les dites lleis. En aquest sentit, en el dictamen es valora la diligència del Govern en donar resposta a aquesta disposició final per tal de contribuir a l’aclariment dels preceptes i salvaguardar la seguretat jurídica necessària.

Es considera que el Projecte de decret legislatiu sotmès a dictamen s’ajusta als termes de l’autorització feta per la Llei 11/2008 i que la refosa, regularització, aclariment i l’harmonització s’han realitzat amb correcció, sense que, amb caràcter general, les modificacions realitzades en el text suposin canvis de transcendència.

Darrera actualització: 02/05/2024