Saltar al contingut principal
Consell de Treball,
Econòmic i Social de Catalunya
Logo del Consell de Treball, Econòmic i Social de Catalunya

Inici > Documents > Dictàmens > 2015 > Dictamen 06/2015

Dictamen 06/2015

sobre el Projecte de decret pel qual s'estableix el marc normatiu per la regulació de la venda no sedentària en mercats de marxants

Text complet del dictamen PDF

Òrgan d’aprovació
Ple
Data d’aprovació
16/02/2015
Aprovació
29 a favor, 0 en contra, 0 abstencions
Vots particulars
0
Observacions generals
5
Observacions a l’articulat
17

Grau d'acceptació

Norma aprovada: Decret 162/2015, de 14 de juliol, de venda no sedentària en mercats de marxants

Observacions de modificació o addició al text
Proposades*
16
Acceptades pel Govern
6,5
Variacions al Parlament
No escau
Acceptació
41%
Comentaris
De les observacions acceptades pel Govern la majoria es refereixen a qüestions formals de la norma.

(*) Només es comptabilitzen les que fan referència a fragments de la norma finalment publicada, o a supressions proposades i aplicades

Resum

El CTESC considera que seria convenient que la gestió externalitzada dels mercats de marxants no suposés un increment de les taxes preexistents.

El CTESC recomana concretar la definició del concepte “mercat de marxants” de l’article 1 en la línia del que estableix el Llibre Blanc del comerç no sedentari a Catalunya i tenint en compte l’article 13.2.c del Decret legislatiu 1/1993 sobre comerç interior que fa referència a la venda no sedentària en mercats periòdics.

El CTESC recomana que s’incloguin els serveis públics de WC com a serveis mínims obligatoris.

El CTESC recomana concretar el percentatge d’increment de parades com a supòsit de modificació de les característiques essencials d’un mercat de marxants.

El CTESC recomana quantificar quan es considera suficient i proporcionada l’assegurança de responsabilitat civil que s’exigeix per a l’exercici de la venda no sedentària.

El CTESC proposa que l’autorització especifiqui el subgrup de productes, si escau, per tal que cada ajuntament pugui subdividir els articles dins d’un mateix epígraf per tal d’adequar l’oferta a la demanda dins del mercat.

El CTESC proposa afegir que, per a la constitució de la Comissió de Seguiment i el nomenament dels representants dels paradistes, s’hagi de tenir en compte les associacions empresarials del sector dels marxants que voluntàriament s’hagin acreditat davant l’ajuntament corresponent com a entitats amb base representativa en el mercat de referència.

El CTESC proposa afegir que es puguin formalitzar acreditacions i/o carnets professionals, dels quals se’n donarà publicitat a la corresponent pàgina web oficial de la Generalitat de Catalunya, a efectes únicament i exclusivament informatius.

Darrera actualització: 24/04/2024