Saltar al contingut principal
Consell de Treball,
Econòmic i Social de Catalunya
Logo del Consell de Treball, Econòmic i Social de Catalunya

Inici > Documents > Dictàmens > 2017 > Dictamen 14/2017

Dictamen 14/2017

sobre el Projecte de decret de venda directa de llet crua de vaca destinada al consumidor final

Text complet del dictamen PDF

Òrgan d’aprovació
Ple
Data d’aprovació
27/07/2017
Aprovació
Unanimitat
Vots particulars
0
Observacions generals
3
Observacions a l’articulat
10

Grau d'acceptació

Norma aprovada: Decret 163/2018, de 17 de juliol, de venda directa de llet crua de vaca

Observacions de modificació o addició al text
Proposades*
9
Acceptades pel Govern
6,0
Variacions al Parlament
No escau
Acceptació
67%
Comentaris
El Govern ha acceptat observacions referides a qüestions formals i de concreció de determinats aspectes de la norma, com ara afegir la definició de consumidor final o substituir l’expressió “temperatura de conservació” per “rang de temperatura de conservació

(*) Només es comptabilitzen les que fan referència a fragments de la norma finalment publicada, o a supressions proposades i aplicades

Resum

El CTESC constata que la venda de llet crua de vaca és una oportunitat per a un sector productor en una situació crítica des de fa anys i que aquest Decret té en compte la voluntat i les consideracions recollides dins el Pla d’acció del sector lacti català.

El CTESC considera que les explotacions que ja venen llet crua de vaca s’haurien d’anotar d’ofici al Directori, i haurien de poder continuar amb la seva activitat, i que només fos necessari que aportessin la documentació per justificar els nous requisits establerts en aquest Decret.

El CTESC considera que la norma hauria de reflectir clarament que els establiments de restauració s’han d’entendre com a consumidors finals i que la data de caducitat de la llet hauria de ser com a màxim de 72 hores, però no des de la munyida sinó des de l’envasat o la comercialització.

El CTESC recomana que en l’etiquetatge i la informació al consumidor, en lloc de fer constar la temperatura de conservació en refrigeració es faci constar el rang de  temperatura. En el cas que sigui el consumidor qui proporcioni l’envàs es considera que el responsable de la venda ha d’estar en disposició de lliurar-li un escrit amb les informacions pertinents i que la informació necessària i pertinent hauria d’estar exposada en el punt de venda.

Pel que fa als controls oficials regulats en la norma, el CTESC considera que, atès que hi ha diferents òrgans competents, s’hauria d’establir la necessitat de coordinació entre ells.

Darrera actualització: 03/07/2024