Saltar al contingut principal
Consell de Treball,
Econòmic i Social de Catalunya
Logo del Consell de Treball, Econòmic i Social de Catalunya

Inici > Documents > Dictàmens > 2008 > Dictamen 20/2008

Dictamen 20/2008

sobre el Projecte de decret de creació i regulació de l'Observatori del Treball

Text complet del dictamen PDF Norma dictaminada PDF

Òrgan d’aprovació
Ple
Data d’aprovació
18/07/2008
Aprovació
Unanimitat
Vots particulars
0
Observacions generals
6
Observacions a l’articulat
20

Grau d'acceptació

Norma aprovada: Decret 227/2008, de 18 de novembre, de creació i regulació de l'Observatori del Treball

Observacions de modificació o addició al text
Proposades*
20
Acceptades pel Govern
8,0
Variacions al Parlament
No escau
Acceptació
40%
Comentaris
De les observacions acceptades una meitat és de tipus formal i l’altra meitat és de contingut

(*) Només es comptabilitzen les que fan referència a fragments de la norma finalment publicada, o a supressions proposades i aplicades

Resum

Es considera positiu que s’hagi promogut la normativa de creació i regulació de l’Observatori del Treball i es valora positivament que s’hagi complert amb la mesura 69 de l’Acord estratègic per a la internacionalització, la qualitat de l’ocupació i la competitivitat de l’economia catalana, signat el 16 de febrer de 2005, i amb la mesura 84 de la revisió i nou impuls per al període 2008-2011 de l’esmentat Acord.

En el dictamen es remarca que l’objectiu de l’Observatori del Treball ha de ser disposar d’un bon sistema d’informació, d’anàlisi i de prospectiva del món laboral i en especial de l’evolució del mercat de treball català. Es proposa que s’incorpori a la norma que l’obtenció, l’anàlisi i l’elaboració de dades es faci també en l’àmbit sectorial.

Es proposa que s’estableixin altres funcions a l’Observatori, d’una banda,  impulsar la creació d’una xarxa d’observatoris amb altres observatoris de l’àmbit local o sectorial, amb l’objectiu de coordinar les funcions i, d’altra banda, oferir als àmbits competents la informació necessària i sistematitzada per a la planificació i avaluació d’estratègies i actuacions ocupacionals.

Es posa de manifest que s’haurien d’evitar solapaments i duplicitat d’actuacions entre les funcions de l’Observatori del Treball i les d’altres organismes ja existents, com el Consell de Relacions Laborals o el mateix CTESC. Tot i que s’hauria de recollir en la norma que l’Observatori del Treball hauria de donar informació i a suport al Consell de Relacions Laborals.

Es considera que la Secretaria hauria de formar part de la composició de l’Observatori del Treball i que s’hauria d’establir sobre quin càrrec recau la direcció tècnica de l’Observatori. També es considera que la composició de l’Observatori és excessiva per poder realitzar una tasca àgil, eficaç i eficient.

Darrera actualització: 02/01/2024