Saltar al contingut principal
Consell de Treball,
Econòmic i Social de Catalunya
Logo del Consell de Treball, Econòmic i Social de Catalunya

Inici > Documents > Dictàmens > 2010 > Dictamen 16/2010

Dictamen 16/2010

sobre el Projecte de decret de regulació de la Xarxa de serveis d'informació, difusió i atenció turística de Catalunya

Text complet del dictamen PDF

Òrgan d’aprovació
Ple
Data d’aprovació
08/03/2010
Aprovació
26 a favor, 0 en contra, 0 abstencions
Vots particulars
0
Observacions generals
1
Observacions a l’articulat
11

Grau d'acceptació

Norma aprovada: Decret 127/2010, de 14 de setembre, de regulació de la Xarxa de serveis d'informació, difusió i atenció turística de Catalunya

Observacions de modificació o addició al text
Proposades*
11
Acceptades pel Govern
9,0
Variacions al Parlament
No escau
Acceptació
82%
Comentaris
El Govern ha estat receptiu amb les propostes del CTESC. Les dues observacions que no s’han acceptat fan referència a que es faci explícit en la norma qüestions que hi consten implícitament

(*) Només es comptabilitzen les que fan referència a fragments de la norma finalment publicada, o a supressions proposades i aplicades

Resum

En l’observació general s’indica que es considera convenient fer esment en el preàmbul que s’ha complert amb el tràmit preceptiu del dictamen del CTESC.

Pel que fa a les observacions a l’articulat moltes d’elles són de tipus formal, per exemple es recomana suprimir del títol de dos articles l’expressió “naturalesa jurídica” atès que en el contingut no se’n fa esment. També es demana que es clarifiquin dos articles per fer-los més entenedors.

El CTESC considera que s’hauria d’explicitar que els serveis d’informació, difusió i atenció turística haurien de facilitar informació sobre els serveis de restauració i allotjament de l’entorn i sobre seguretat ciutadana.

També considera que el silenci administratiu que es regula en el cas que les oficines de Turisme sol·licitin poder comercialitzar productes i serveis “CAT” en els seus establiments, sigui un silenci positiu.

Darrera actualització: 03/07/2024