Saltar al contingut principal
Consell de Treball,
Econòmic i Social de Catalunya
Logo del Consell de Treball, Econòmic i Social de Catalunya

Inici > Documents > Dictàmens > 2006 > Dictamen 22/2006

Dictamen 22/2006

sobre l’Avantprojecte de llei de creació de l’Agència per a la Tutela i Protecció de Persones Adultes

Text complet del dictamen PDF

Òrgan d’aprovació
Ple
Data d’aprovació
14/09/2006
Aprovació
Vots particulars
1
Observacions generals
6
Observacions a l’articulat
24

Grau d'acceptació

Norma no aprovada pel Govern.

Resum

El dictamen considera que una mesura com la creació de l’Agència per a la Tutela i Protecció de Persones Adultes s’ha de coordinar amb el Projecte de llei de serveis socials de Catalunya. D’altra banda, el CTESC comparteix les finalitats i les funcions de l’Agència que estableix l’Avantprojecte de llei, així com la necessitat de garantir el màxim d’autonomia de les persones tutelades. També es valora positivament la priorització que es dóna a la xarxa bàsica dels serveis socials de responsabilitat pública a l’hora de donar resposta a les necessitats que hagin d’atendre els serveis socials.

Així mateix, el dictamen posa de manifest que serveis com els de tutela i protecció de persones adultes haurien de ser gestionats de forma directa per la mateixa Administració, sense la necessitat de crear instruments com una agència específica.

També remarca que l’articulat de l’Avantprojecte hauria d’especificar el departament de la Generalitat al qual l’Agència s’ha d’adscriure.

Vot particular

Foment del Treball Nacional, que s’absté en la votació al dictamen per motius de caràcter tècnic, formula un vot particular, i posa expressament de manifest que la seva abstenció no respon a discrepàncies amb el contingut de l’avantprojecte de llei ni del dictamen, sinó a una conseqüència lògica que dimana del respecte a l’ordenament jurídic vigent aplicable al cas.

El vot particular fa constar que, atès que l’article 183.1 del Reglament del Parlament de Catalunya estableix que a la fi de cada legislatura caduquen tots els tràmits parlamentaris d’examen i de resolució del Parlament, l’avantprojecte de llei remès al CTESC no pot tenir viabilitat legal i que, per tant, el dictamen del CTESC és innocu i innecessari.

Darrera actualització: 24/04/2024