Saltar al contingut principal
Consell de Treball,
Econòmic i Social de Catalunya
Logo del Consell de Treball, Econòmic i Social de Catalunya

Inici > Documents > Dictàmens > 2010 > Dictamen 08/2010

Dictamen 08/2010

sobre el Projecte de decret pel qual s’aprova el catàleg d’activitats i centres obligats a adoptar mesures d’autoprotecció i es fixa el contingut d’aquestes mesures

Text complet del dictamen PDF

Òrgan d’aprovació
Ple
Data d’aprovació
18/01/2010
Aprovació
29 a favor, 0 en contra, 0 abstencions
Vots particulars
0
Observacions generals
7
Observacions a l’articulat
23

Grau d'acceptació

Norma aprovada: Decret 82/2010, del 29 de juny, pel qual s'aprova el catàleg d'activitats i centres obligats a adoptar mesures d'autoprotecció i es fixa el contingut d'aquestes mesures

Observacions de modificació o addició al text
Proposades*
22
Acceptades pel Govern
6,5
Variacions al Parlament
No escau
Acceptació
30%
Comentaris

(*) Només es comptabilitzen les que fan referència a fragments de la norma finalment publicada, o a supressions proposades i aplicades

Resum

El CTESC planteja en diferents observacions que l’aplicació de la norma no hauria de generar duplicitats amb altres normatives ja existents; així, considera que l’existència de diferents normatives aplicables a les instal·lacions i els establiments en matèria d’autoprotecció -com és la normativa d’accidents greus- no hauria de generar duplicitats en els procediments administratius. També posa de manifest que els simulacres s’haurien d’unificar amb els que es fan per a l’aplicació de la legislació d’accidents greus i que els plans d’autoprotecció de les empreses afectades per la normativa d’accidents greus haurien de ser facilitats pel registre competent a la Comissió de Protecció Civil de Catalunya, per evitar tràmits redundants.

El CTESC creu que seria convenient distingir si els requeriments adreçats a empreses i instal·lacions tenen caràcter obligatori o voluntari en funció de les seves característiques i la seva perillositat potencial.

Es posa de manifest que podria ser d’interès la constitució d’un grup tècnic de treball format per representants del departament competent en matèria de protecció civil i dels sectors afectats, per analitzar l’aplicació d’aquest Projecte de decret.

En les observacions a l’articulat es recomana que es revisin algunes definicions que poden generar confusió en la seva aplicació i que s’unifiqui la terminologia emprada.

També es considera convenient que es concreti quina és l’experiència mínima requerida per al personal tècnic acreditat que no és personal tècnic de protecció civil i es posa de manifest que l’acreditació de competència professional del personal tècnic competent per a l’elaboració de plans d’autoprotecció hauria de realitzar-se tenint en compte les competències de l’Institut Català de Qualificacions Professionals.

El CTESC considera que el temps de resposta que es fixa per als serveis de bombers mancomunats, no superior a 5 minuts, pot ser de difícil compliment en determinats àmbits, per la qual cosa es recomana la seva revisió.

La norma estableix que el personal tècnic competent en l’elaboració del Pla ha de realitzar la formació dels equips de primera intervenció. El CTESC considera que aquesta funció només s’ha de referir a la definició dels continguts de la formació i no a la seva impartició, que hauria de poder ser realitzada per la mateixa empresa o bé continguda en plans formatius.

Darrera actualització: 24/04/2024