Saltar al contingut principal
Consell de Treball,
Econòmic i Social de Catalunya
Logo del Consell de Treball, Econòmic i Social de Catalunya

Inici > Documents > Dictàmens > 2004

Dictàmens

2004

Dictamen 10/2004
sobre l'Avantprojecte de llei del Centre d'Innovació i Desenvolupament empresarial (CIDEM)
20/12/2004

Dictamen 09/2004
sobre el Projecte de decret de regulació del Pla de rehabilitació d’habitatges de Catalunya
03/11/2004

Dictamen 08/2004
sobre el Projecte de decret de desplegament del Pla pel dret a l’habitatge 2004-2007
02/11/2004

Proposta de Dictamen
sobre l’Avantprojecte de Llei de mesures financeres
25/10/2004

Dictamen 07/2004
sobre el Projecte de decret dels instruments de planificació de la mobilitat i del Consell Català de la Mobilitat
20/10/2004

Dictamen 06/2004
sobre l’Avantprojecte de llei de nova regulació del Consell de Treball, Econòmic i Social de Catalunya
19/10/2004

Dictamen 05/2004
sobre el Projecte de decret pel qual es desenvolupa la Llei 2/2004, de 4 de juny, de millora de barris, àrees urbanes i viles que requereixen atenció especial i s'estableixen les bases per a la concessió dels ajuts previstos en el fons creat per la Llei esmentada
12/07/2004

Dictamen 04/2004
sobre l’Avantprojecte de llei de mesures fiscals i administratives
15/05/2004

Dictamen 03/2004
sobre l’Avantprojecte de llei de creació de l’Agència Catalana del Consum
04/05/2004

Dictamen 02/2004
sobre el Projecte de decret que modifica el Decret 211/2001, de 24 de juliol, pel qual s'aprova el Pla territorial sectorial d'equipaments comercials
15/03/2004

Dictamen 01/2004
sobre l'Avantprojecte de llei d'horaris comercials
14/03/2004

Darrera actualització: 05/07/2024