Saltar al contingut principal
Consell de Treball,
Econòmic i Social de Catalunya
Logo del Consell de Treball, Econòmic i Social de Catalunya

Inici > Documents > Dictàmens > 2005

Dictàmens

2005

Dictamen 22/2005
sobre l'Avantprojecte de llei de serveis socials
20/12/2005

Dictamen 21/2005
sobre l'Avantprojecte de llei de l'Agència Catalana de Turisme
19/12/2005

Dictamen 20/2005
sobre l'Avantprojecte de llei de creació del Consell de Relacions Laborals de Catalunya
22/11/2005

Dictamen 19/2005
sobre l'Avantprojecte de llei de foment de la ciència i la innovació empresarial i d'ordenació de la recerca
21/11/2005

Dictamen 18/2005
sobre l'Avantprojecte de llei de mesures financeres
06/11/2005

Dictamen 17/2005
sobre l'Avantprojecte de llei de prestacions econòmiques d'assistència social
05/11/2005

Dictamen 16/2005
sobre el Projecte de decret que regula els establiments de turisme rural
04/11/2005

Dictamen 15/2005
sobre el Projecte de decret d'actualització del Pla pel dret a l'habitatge 2004-2007
03/11/2005

Dictamen 14/2005
sobre el Projecte de decret pel qual s'estableix una moratòria per a la tramitació de noves sol·licituds per a la implantació de parcs eòlics a la Comunitat Autònoma de Catalunya
02/11/2005

Dictamen 13/2005
sobre el Projecte de decret pel qual es regula el règim econòmic dels drets d'alta que han d'aplicar les empreses distribuïdores de gas natural per canalització
17/10/2005

Dictamen 12/2005
sobre l’Avantprojecte de llei ferroviària
20/09/2005

Dictamen 11/2005
sobre l’Avantprojecte de llei de seguretat industrial
11/07/2005

Dictamen 10/2005
sobre el Projecte de decret pel qual es regula el procediment d’inspecció per entitats autoritzades, dels equips de treball, en l’àmbit de la seguretat minera
04/07/2005

Dictamen 09/2005
sobre el Projecte de decret de modificació del Decret 286/2004, d'11 de maig, pel qual s'estableixen les bases reguladores de les subvencions destinades als projectes que continguin mesures adreçades a la creació de llocs de treball en el marc dels nous jaciments d'ocupació
18/04/2005

Dictamen 08/2005
sobre el Projecte de decret pel qual es crea el Registre de plantacions de fruita dolça de Catalunya
12/04/2005

Dictamen 07/2005
sobre el Projecte de decret pel qual es regula la producció agrícola genèticament modificada, la coexistència amb la producció convencional i l'ecològica, i el seu sistema de vigilància i control
11/04/2005

Dictamen 06/2005
sobre el Projecte de decret legislatiu pel qual s'aprova el Text refós de la llei d'urbanisme
04/04/2005

Dictamen 05/2005
sobre l'Avantprojecte de llei de modificació parcial de diverses lleis relacionades amb l'activitat econòmica
21/03/2005

Dictamen 04/2005
sobre el Projecte de decret d'aprovació del programa d'adequació de les activitats existents a la Llei 3/1998, d'intervenció integral de l'administració ambiental i de modificació de la normativa en matèria d'ordenació de les explotacions ramaderes
15/03/2005

Dictamen 03/2005
sobre el Projecte de decret de modificació del Decret 103/2000, de 6 de març, pel qual s'aprova el reglament dels tributs gestionats per l'Agència Catalana de l'Aigua
14/03/2005

Dictamen 02/2005
sobre l'Avantprojecte de llei d'equipaments comercials
14/03/2005

Dictamen 01/2005
sobre l’Avantprojecte de llei d'exercici de professions titulades i de col·legis professionals
07/02/2005

Proposta de Dictamen
sobre l'Avantprojecte de llei de regulació de l'impost sobre successions i donacions
21/01/2005

Darrera actualització: 09/04/2024