Saltar al contingut principal
Consell de Treball,
Econòmic i Social de Catalunya
Logo del Consell de Treball, Econòmic i Social de Catalunya

Inici > Documents > Dictàmens > 2006

Dictàmens

2006

Dictamen 27/2006
sobre el Projecte de decret pel qual es regulen les condicions per a l'exercici de determinades teràpies naturals
09/10/2006

Dictamen 26/2006
sobre el Projecte de decret pel qual es dicten normes específiques en matèria de seguretat i qualitat agroalimentària per als petits establiments agroalimentaris en un entorn rural
19/09/2006

Dictamen 25/2006
sobre el Projecte de decret pel qual es regula el contracte global d’explotació
18/09/2006

Dictamen 24/2006
sobre el Projecte de decret dels serveis de transport urbà de viatgers en autobús amb finalitat cultural i turística
16/09/2006

Dictamen 23/2006
sobre l’Avantprojecte de llei dels drets de les dones per a l’eradicació de la violència masclista
15/09/2006

Dictamen 22/2006
sobre l’Avantprojecte de llei de creació de l’Agència per a la Tutela i Protecció de Persones Adultes
14/09/2006

Dictamen 21/2006
sobre el Projecte de decret pel qual s’aprova el Pla territorial sectorial d’equipaments comercials
29/07/2006

Dictamen 20/2006
sobre el Projecte de decret pel qual es desplega la Llei 18/2005, de 27 de desembre, d’equipaments comercials
28/07/2006

Dictamen 19/2006
sobre el Projecte de decret pel qual s’estableixen les Normes generals de producció integrada a Catalunya
27/07/2006

Dictamen 18/2006
sobre l’Avantprojecte de Pla general d’ocupació de Catalunya 2006/2008 – Estratègia catalana per a l’ocupació
26/07/2006

Dictamen 17/2006
sobre el Projecte de decret de desenvolupament de la Llei 7/2005, de 8 de juny, del Consell de Treball, Econòmic i Social de Catalunya
25/07/2006

Dictamen 16/2006
sobre el Projecte de decret que modifica el Decret 339/2006, de 5 de setembre, de desplegament de la Llei 10/1997, de 3 de juliol
24/07/2006

Dictamen 15/2006
sobre el Projecte de Pla d’infraestructures del transport de Catalunya
13/07/2006

Dictamen 14/2006
sobre l’Avantprojecte de llei de limitació de les activitats relacionades amb la prestació de serveis sexuals remunerats
14/06/2006

Dictamen 13/2006
sobre el Projecte de decret de desplegament de la Llei 10/1997, de 3 de juliol (RMI)
13/06/2006

Dictamen 12/2006
sobre el Projecte de decret de 2006, pel qual es desenvolupa la Llei 8/2005, de 8 de juny, de protecció, gestió i ordenació del paisatge
08/06/2006

Dictamen 11/2006
sobre el Projecte de decret de regulació dels estudis d’avaluació de la mobilitat generada
07/06/2006

Dictamen 10/2006
sobre el Projecte de decret d’aprovació dels Estatuts de l’ens Infraestructures Ferroviàries de Catalunya
06/06/2006

Dictamen 09/2006
sobre l’Avantprojecte de llei de participació institucional
28/04/2006

Dictamen 08/2006
sobre l’Avantprojecte de llei de l’obra pública
22/04/2006

Dictamen 07/2006
sobre el Projecte de decret pel qual s’aprova el Reglament de la Llei d’urbanisme
21/04/2006

Dictamen 06/2006
sobre el Projecte de decret de regulació de l’estàndard d’ús de l’aigua a Catalunya
05/04/2006

Dictamen 05/2006
sobre l’Avantprojecte de llei del dret a l’habitatge a Catalunya
04/04/2006

Dictamen 04/2006
sobre l’Avantprojecte de llei pel qual s’aprova el Llibre Quart del Codi civil de Catalunya, relatiu a les successions
03/04/2006

Dictamen 03/2006
sobre l'Avantprojecte de llei pel qual s'aprova el Llibre Tercer del Codi civil de Catalunya, relatiu a les persones jurídiques
23/03/2006

Dictamen 02/2006
sobre el Projecte de decret pel qual es desenvolupa la Llei 14/2003, de 13 de juny, de qualitat agroalimentària
17/02/2006

Dictamen 01/2006
sobre l'Avantprojecte de llei de reforma de l'Institut Català de la Salut
16/01/2006

Darrera actualització: 21/05/2024