Saltar al contingut principal
Consell de Treball,
Econòmic i Social de Catalunya
Logo del Consell de Treball, Econòmic i Social de Catalunya

Inici > Documents > Dictàmens > 2008

Dictàmens

2008

Dictamen 33/2008
sobre el Projecte de decret pel qual es regula el registre de sol·licitants d’habitatges amb protecció oficial de Catalunya i dels procediments d’adjudicació dels habitatges amb protecció oficial
22/12/2008

Dictamen 32/2008
sobre el Projecte de decret sobre les condicions d’habitabilitat dels habitatges i la cèdula d’habitabilitat
22/12/2008

Dictamen 31/2008
sobre el Projecte de decret pel qual es regula l'acreditació de competències en tecnologies de la informació i la comunicació (ACTIC)
15/12/2008

Dictamen 30/2008
sobre el Projecte de Pla de transport de viatgers de Catalunya 2008-2012
24/11/2008

Dictamen 29/2008
sobre el Projecte de Pla d'aeroports, aeròdroms i heliports de Catalunya 2009-2015
24/11/2008

Dictamen 28/2008
sobre el Projecte de decret pel qual s'estableixen els requisits tècnicosanitaris per a l'autorització sanitària dels centres i unitats de diàlisi equipats amb monitors d'hemodiàlisi
24/11/2008

Dictamen 27/2008
sobre el Projecte de decret de modificació del Decret 407/2006, de 24 d'octubre, de creació del Consell Català de Formació Continuada de les Professions Sanitàries i dels consells tècnics de formació continuada
03/11/2008

Dictamen 26/2008
sobre l'Avantprojecte de llei d'aeroports i heliports de Catalunya
03/11/2008

Dictamen 25/2008
sobre l'Avantprojecte de llei de mesures fiscals i financeres
20/10/2008

Dictamen 24/2008
sobre el Projecte de decret pel qual s'aproven els Estatuts de l'Institut Català de la Salut
20/10/2008

Dictamen 23/2008
sobre el Projecte de decret pel qual es regula l'atenció podològica de les persones diabètiques amb patologies vasculars i neuropàtiques cròniques, com a prestació complementària a les prestacions comunes del sistema nacional de salut
13/10/2008

Dictamen 22/2008
sobre l'Avantprojecte de llei de regulació del Centre d'Iniciatives per a la Reinserció (CIRE)
22/09/2008

Dictamen 21/2008
sobre l'Avantprojecte de llei que regula l'accés a l'entorn de les persones amb discapacitat usuàries de gossos d'assistència
22/09/2008

Dictamen 20/2008
sobre el Projecte de decret de creació i regulació de l'Observatori del Treball
18/07/2008

Dictamen 19/2008
sobre l’Avantprojecte de llei de política industrial
07/07/2008

Dictamen 18/2008
sobre el Projecte de decret pel qual es regula el dret de reallotjament dels afectats per actuacions urbanístiques
04/07/2008

Dictamen 17/2008
sobre el Projecte de decret d’establiment de la figura d’habitatge concertat, i d’actualització del Pla per al dret a l’habitatge
30/06/2008

Dictamen 16/2008
sobre l’Avantprojecte de llei de prevenció i control ambiental de les activitats
26/05/2008

Dictamen 15/2008
sobre el Projecte de decret pel qual s’aprova la Cartera de serveis socials 2008-2009 de Catalunya
13/05/2008

Dictamen 14/2008
sobre l’Avantprojecte de llei de salut pública
28/04/2008

Dictamen 13/2008
sobre el Projecte de decret sobre la valorització d’escòries siderúrgiques
28/04/2008

Dictamen 12/2008
sobre l’Avantprojecte de llei de Pesca i Acció Marítima
14/04/2008

Dictamen 11/2008
sobre el Projecte de decret de desplegament parcial de la Llei 18/2003, de 4 de juliol, de suport a les famílies
07/04/2008

Dictamen 10/2008
sobre l’Avantprojecte de llei de millora d’urbanitzacions amb dèficits urbanístics
27/03/2008

Dictamen 09/2008
sobre l’Avantprojecte de llei pel qual es crea l’Autoritat Catalana de la Competència
27/03/2008

Dictamen 08/2008
sobre el Projecte de decret de creació del Registre d’empreses acreditades de Catalunya per a intervenir en el procés de contractació en el sector de la construcció
17/03/2008

Dictamen 07/2008
sobre el Pla director de mobilitat de la Regió Metropolitana de Barcelona
17/03/2008

Dictamen 06/2008
sobre el Projecte de decret mitjançant el qual s’estableixen els criteris i els procediments d’admissió de residus en els dipòsits controlats
03/03/2008

Dictamen 05/2008
sobre l’Avantprojecte de llei d’acollida de les persones immigrades i retornades a Catalunya
03/03/2008

Dictamen 04/2008
sobre el Projecte de decret de modificació dels decrets 339/2006, de 5 de setembre, i 408/2006, de 24 d’octubre, de desplegament de la Llei 10/1997, de 3 de juliol, de la Renda Mínima d’Inserció
25/02/2008

Dictamen 03/2008
sobre l’Avantprojecte de llei de creació de l’Agència Catalana per a la integració social d’adolescents i joves tutelats i extutelats
25/02/2008

Dictamen 02/2008
sobre l’Avantprojecte de llei d’ordenació sostenible de la pesca continental a Catalunya
25/02/2008

Dictamen 01/2008
sobre el Projecte de decret d'eliminació de tràmits i simplificació de procediments per facilitar l'activitat econòmica
04/02/2008

Darrera actualització: 21/05/2024