Saltar al contingut principal
Consell de Treball,
Econòmic i Social de Catalunya
Logo del Consell de Treball, Econòmic i Social de Catalunya

Inici > Documents > Dictàmens > 2009

Dictàmens

2009

Dictamen 31/2009
sobre el Projecte de decret d'aprovació dels estatuts de l'Agència de Suport a l'Empresa Catalana
11/12/2009

Dictamen 30/2009
sobre el Projecte de decret del fons de garantia de pensions i prestacions
30/11/2009

Dictamen 29/2009
sobre el Projecte de decret pel qual es regula el sistema de pagament dels convenis i contractes de gestió de serveis assistencials en l'àmbit del Servei Català de la Salut
30/11/2009

Dictamen 28/2009
sobre el Projecte de decret pel qual es regula l'establiment dels convenis i contractes de gestió de serveis assistencials en l'àmbit del Servei Català de la Salut
30/11/2009

Dictamen 27/2009
sobre el Projecte de decret del Pla per al dret a l'habitatge 2009-2012
16/11/2009

Dictamen 26/2009
sobre el Projecte de decret pel qual es modifica el Decret 280/2003, de 4 de novembre, de regulació del funcionament de les seccions de crèdit de les cooperatives
16/11/2009

Dictamen 25/2009
sobre el Projecte de decret del Consell de Política Industrial de Catalunya
09/11/2009

Dictamen 24/2009
sobre el Projecte de decret de la Comissió Nacional per a una intervenció coordinada contra la violència masclista
02/11/2009

Dictamen 23/2009
sobre l'Avantprojecte de llei de mesures fiscals i financeres
26/10/2009

Dictamen 22/2009
sobre l'Avantprojecte de llei de modificació de la Llei 21/2000, de 29 de desembre, sobre els drets d'informació concernent la salut i l'autonomia del pacient i la documentació clínica
19/10/2009

Dictamen 21/2009
sobre el Projecte de decret del Catàleg de Qualificacions Professionals de Catalunya i del Catàleg Modular Integrat de Formació Professional
06/10/2009

Dictamen 20/2009
sobre el Projecte de decret de modificació del Decret 23/2005, de 22 de febrer, pel qual s'aprova el Reglament de màquines recreatives i d'atzar, i del Decret 240/2004, de 30 de març, d'aprovació del catàleg de jocs i apostes autoritzats a Catalunya i dels criteris aplicables a la seva planificació
21/09/2009

Dictamen 19/2009
sobre el Projecte de decret d'aprovació del Reglament de salons recreatius i de joc
21/09/2009

Dictamen 18/2009
sobre el Projecte de decret d'aplicació de la Llei 20/2007, d'11 de juliol, de l'Estatut del treball autònom a Catalunya
14/09/2009

Dictamen 17/2009
sobre el Projecte de decret pel qual s'aprova el reglament de desplegament de la Llei 12/2008, de 31 de juliol, de seguretat industrial
24/07/2009

Dictamen 16/2009
sobre l'Avantprojecte de llei del Codi de consum de Catalunya
20/07/2009

Dictamen 15/2009
sobre el Projecte de decret d'aprovació dels estatuts de l'Agència Catalana de Turisme
15/06/2009

Dictamen 14/2009
sobre el Projecte de decret pel qual s'aprova el reglament de resolució extrajudicial de conflictes del Consell Superior de la Cooperació
08/06/2009

Dictamen 13/2009
sobre el Projecte de decret dels òrgans de participació i de coordinació del sistema català de serveis socials
08/06/2009

Dictamen 12/2009
sobre el Projecte de decret legislatiu pel qual s'aprova el Text refós de la llei de carreteres
05/06/2009

Dictamen 11/2009
sobre el Projecte de decret legislatiu pel qual s'aprova el Text refós de la llei reguladora dels residus
05/06/2009

Dictamen 10/2009
sobre el Projecte de decret pel qual es modifiquen determinats articles del reglament de màquines recreatives i d'atzar, aprovat pel Decret 23/2005, de 22 de febrer
25/05/2009

Dictamen 09/2009
sobre el Projecte de decret pel qual es regula la Junta d'Arbitratge i Mediació dels contractes de conreu i dels contractes d'integració de Catalunya
25/05/2009

Dictamen 08/2009
sobre el Projecte de decret d'aprovació del programa d'actuació aplicable a les zones vulnerables en relació amb la contaminació de nitrats que procedeixen de fonts agràries i de gestió de les dejeccions ramaderes
11/05/2009

Dictamen 07/2009
sobre l'Avantprojecte de llei dels drets i les oportunitats de la infància i l'adolescència
27/04/2009

Dictamen 06/2009
sobre el Projecte de decret regulador dels procediments administratius aplicables per a la implantació de parcs eòlics i instal·lacions fotovoltaiques a Catalunya
06/04/2009

Dictamen 05/2009
sobre el Projecte de decret d'organització i funcionament de l'Institut d'Estadística de Catalunya
06/04/2009

Dictamen 04/2009
sobre l'Avantprojecte de llei de l'Agència Catalana d'Inspecció de Treball
23/02/2009

Dictamen 03/2009
sobre el Projecte de decret pel qual s'aprova el Reglament general de desplegament de la Llei 16/2002 de protecció contra la contaminació acústica, i s'adapten els seus annexos
23/02/2009

Dictamen 02/2009
sobre l'Avantprojecte de llei de l'Agència de l'Habitatge de Catalunya
23/02/2009

Dictamen 01/2009
sobre el Projecte de decret pel qual es crea el Registre d'homologació d'agents immobiliaris, es regulen els requisits de capacitació professional d'aquests i es determinen les modalitats i les imports de les garanties i assegurances sobre l'activitat dels agents
02/02/2009

Darrera actualització: 02/05/2024