Saltar al contingut principal
Consell de Treball,
Econòmic i Social de Catalunya
Logo del Consell de Treball, Econòmic i Social de Catalunya

Inici > Documents > Dictàmens > 2011

Dictàmens

2011

Dictamen 19/2011
sobre el Projecte de decret dels laboratoris de salut ambiental i alimentària i dels laboratoris de control oficial
29/12/2011

Dictamen 18/2011
sobre el Projecte de decret pel qual es crea el Registre de plantacions fruiteres de Catalunya
29/12/2011

Dictamen 17/2011
sobre el Projecte d'ordre per la qual es regula el Registre de Certificats de Professionalitat i Acreditacions Parcials Acumulables de Catalunya
29/12/2011

Dictamen 16/2011
sobre el Projecte de decret pel qual es regulen el Registre de transportistes i mitjans de transport d’animals vius i el Registre d’operadors comercials de bestiar, i se n’estableixen les normes d’autorització, inscripció i funcionament
29/12/2011

Dictamen 15/2011
sobre el Projecte de decret de modificació del reglament de salons recreatius i de jocs, aprovat pel Decret 37/2010, de 16 de març
12/12/2011

Dictamen 14/2011
sobre l'Avantprojecte de llei de mesures fiscals i financeres
12/12/2011

Dictamen 13/2011
sobre el Projecte de decret de creació del col·legi d'enòlegs i enòlogues de Catalunya
12/12/2011

Dictamen 12/2011
sobre el Projecte de decret pel qual s'estableixen les condicions per a l'exercici del busseig professional a Catalunya
12/12/2011

Dictamen 11/2011
sobre el Projecte de decret de modificació del Decret 285/2006, de 4 de juliol, pel qual es desenvolupa la Llei 14/2003, de 13 de juny, de qualitat agroalimentària
03/11/2011

Dictamen 10/2011
sobre el Projecte de decret relatiu al Sistema d'assessorament agrari a Catalunya
03/11/2011

Dictamen 09/2011
sobre el Projecte de decret pel qual es regula el contracte global d'explotació
21/10/2011

Dictamen 08/2011
sobre el Projecte de decret pel qual s'aprova el Reglament de l'impost sobre successions i donacions
03/10/2011

Dictamen 07/2011
sobre l'Avantprojecte de llei d'estabilitat pressupostària
20/09/2011

Dictamen 06/2011
sobre el Projecte de decret de desplegament de la Llei 10/1997, de 3 de juliol, de la renda mínima d’inserció
18/08/2011

Dictamen 05/2011
sobre l'Avantprojecte de llei de modificació de la Llei 4/2008, de 24 d'abril, del llibre tercer del Codi civil de Catalunya, relatiu a les persones jurídiques
27/07/2011

Dictamen 04/2011
sobre l'Avantprojecte de llei de simplificació, agilitat i reeestructuració administrativa i de promoció de l'activitat econòmica
20/06/2011

Dictamen 03/2011
sobre l'Avantprojecte de llei pel qual es modifica la disposició transitòria primera de la Llei 4/2008, del 24 d'abril, del llibre tercer del Codi civil de Catalunya, relatiu a les persones jurídiques
23/05/2011

Dictamen 02/2011
sobre l'Avantprojecte de llei de mesures fiscals i financeres
23/05/2011

Dictamen 01/2011
sobre el Projecte de llei de modificació de la Llei 19/2010, de 7 de juny, de regulació de l'impost sobre successions i donacions
26/04/2011

Darrera actualització: 21/05/2024