Saltar al contingut principal
Consell de Treball,
Econòmic i Social de Catalunya
Logo del Consell de Treball, Econòmic i Social de Catalunya

Inici > Documents > Dictàmens > 2014

Dictàmens

2014

Dictamen 39/2014
sobre el Projecte de decret per al foment del deure de conservació, manteniment i rehabilitació dels edificis d'habitatges mitjançant les inspeccions tècniques i el llibre del edifici
22/12/2014

Dictamen 38/2014
sobre el Projecte de decret pel qual s'estableix el règim jurídic de la utilització confinada, l'alliberament voluntari i la comercialització d'organismes modificats genèticament a Catalunya
15/12/2014

Dictamen 37/2014
sobre l'Avantprojecte de llei sobre les organitzacions interprofessionals agroalimentàries de Catalunya
28/11/2014

Dictamen 36/2014
sobre el Projecte de decret de regulació de les entitats col·laboradores de l'Administració en material de prevenció i seguretat corresponents al department competent en material de seguretat pública
28/11/2014

Dictamen 35/2014
sobre el Projecte de decret pel qual s'aprova el catalog d'activitats i centres obligats a adoptar mesures d'autoprotecció i es fixa el contingut d'aquestes mesures
28/11/2014

Dictamen 34/2014
sobre el Projecte de decret sobre l'activitat artesanal
28/11/2014

Dictamen 33/2014
sobre l'Avantprojecte de llei de mesures fiscals, financeres i administratives per l'any 2015
24/11/2014

Dictamen 32/2014
sobre l'Avantprojecte de llei de simplificació de l'activitat administrativa de l'administració de la Generalitat i dels governs locals de Catalunya
17/11/2014

Dictamen 31/2014
sobre el Projecte de decret sobre els productors i operadors de mitjans de defensa fitosanitària de Catalunya
17/11/2014

Dictamen 30/2014
sobre el Projecte de decret del Consell de la Discapacitat de Catalunya
10/11/2014

Dictamen 29/2014
sobre el Projecte de modificació del Decret 145/2012, de 6 de novembre, de creació de la Comissió Interdepartamental de Nitrats I Dejeccions Ramaderes
10/11/2014

Dictamen 28/2014
sobre l'Avantprojecte de llei de representativitat de les organitzacions professionals agràries
10/11/2014

Dictamen 27/2014
sobre l'Avantprojecte de llei de l'exercici de les professions titulades i dels col·legis professionals
29/09/2014

Dictamen 26/2014
sobre l'Avantprojecte de llei de formació i qualificació professional de Catalunya
29/08/2014

Dictamen 25/2014
sobre el Projecte de decret de traducció i interpretació jurades
29/08/2014

Dictamen 24/2014
sobre l'Avantprojecte de llei d'ordenació del sistema d'ocupació de Catalunya i del Servei d'Ocupació de Catalunya
28/07/2014

Dictamen 23/2014
sobre l'Avantprojecte de llei d'ordenació de les activitats d'espectacles publics i recreatives
28/07/2014

Dictamen 22/2014
sobre el Projecte de decret de revisió de la demarcació notarial de Catalunya
18/07/2014

Dictamen 21/2014
sobre el Projecte de decret pel qual s'aprova el Reglament de l'impost sobre els dipòsits en les entitats de crèdit i de modificació del Reglament de l'impost sobre successions i donacions, aprovat pel Decret 414/2011, de 13 de desembre
14/07/2014

Dictamen 20/2014
sobre el Projecte de decret de presentació de determinades begudes en ampolla de vidre i dispositiu de tancament tipus vi escumós
14/07/2014

Dictamen 19/2014
sobre l'Avantprojecte de llei de l'impost sobre els habitatges buits
30/06/2014

Dictamen 18/2014
sobre l'Avantprojecte de llei de creació de l'impost sobre la provisió de continguts per part de prestadors de serveis de comunicacions electròniques per al foment del sector audiovisual i per a la difusió cultural digital
16/06/2014

Dictamen 17/2014
sobre el Projecte de decret sobre mesures per evitar la introducció i propagació d’organismes nocius especialment perillosos per al vegetals
11/06/2014

Dictamen 16/2014
sobre l’Avantprojecte de llei de modificació de la Llei 22/1985, de 8 de novembre, de creació del Col·legi Professional de Periodistes de Catalunya, la Llei 12/1998, de 5 de novembre, de creació del Col·legi de Publicitàries i Publicitaris i Relacions Públiques de Catalunya, la Llei 24/2003, de 4 de juliol, de creació del Col·legi Professional de l’Audiovisual de Catalunya, i la Llei 11/2003, de 13 de juny, de creació del Col·legi Professional de Disseny Gràfic de Catalunya
11/06/2014

Dictamen 15/2014
sobre el Projecte de decret sobre la contractació i prestació dels serveis sanitaris amb càrrec al Servei Català de la Salut
19/05/2014

Dictamen 14/2014
sobre l'Avantprojecte de llei de fusió dels col·legis de titulats mercantils i empresarials de Barcelona, Girona, Lleida i Tarragona, del Consell de Col·legis de Titulats Mercantils i Empresarials de Catalunya i del Col·legi d'Economistes de Catalunya en el Col·legi d'Economistes de Catalunya
12/05/2014

Dictamen 13/2014
sobre el Projecte de decret pel qual es modifica el Decret 244/1995, d'1 d'agost, sobre creació de la Junta Distribuïdora d'Herències i regulació de les actuacions administratives de la successió intestada a favor de la Generalitat de Catalunya
12/05/2014

Dictamen 12/2014
sobre l'Avantprojecte de llei d'incorporació de la propietat temporal i de la propietat compartida al llibre cinquè del Codi civil de Catalunya
12/05/2014

Dictamen 11/2014
sobre el Projecte de decret pel qual es modifica el Decret 193/2007, de 4 de setembre, pel qual s'aprova el Reglament sobre el procediment administratiu especial per a la imposició de mesures correctores d'incompliments en matèria de prevenció de riscos laborals en l'àmbit de l'Administració de la Generalitat de Catalunya
06/05/2014

Dictamen 10/2014
sobre el Projecte de decret del sistema de formació, transferència tecnològica i innovació en el sector agroalimentari a Catalunya
06/05/2014

Dictamen 09/2014
sobre el Projecte de decret dels serveis d'acollida de les persones immigrades i de les retornades a Catalunya
14/04/2014

Dictamen 08/2014
sobre l'Avantprojecte de llei de cooperatives
14/04/2014

Dictamen 07/2014
sobre el Projecte de decret pel qual s'estableix el procediment d'acreditació dels centres i serveis de medicina de l'esport
14/04/2014

Dictamen 06/2014
sobre l'Avantprojecte de llei de modificació de la Llei 20/2010, de 7 de juliol, del cinema
24/03/2014

Dictamen 05/2014
sobre el Projecte de decret pel qual s'estableix el sistema d'acreditació d'equips d'atenció primària a Catalunya
03/03/2014

Dictamen 04/2014
sobre el Projecte de decret pel qual es regula l'extracció de corall vermell (corallium rubrum) en les aigües interiors del litoral català
17/02/2014

Dictamen 03/2014
sobre l'Avantprojecte de llei de creació de l'impost sobre les emissions contaminants d'òxids de nitrogen a l'atmosfera que produeix l'aviació comercial, l'impost sobre la producció termonuclear d'energia elèctrica per la seva incidència en el medi ambient i de l'impost sobre l'emissió de gasos i partícules a l'atmosfera
03/02/2014

Dictamen 02/2014
sobre l'Avantprojecte de llei pel qual es modifiquen diverses lleis en matèria audiovisual i de publicitat institucional per afavorir la transparència i la sostenibilitat del sector de la comunicació
03/02/2014

Dictamen 01/2014
sobre el Projecte de decret pel qual es modifica el Decret 280/2003, de 4 de novembre, de regulació del funcionament de les seccions de crèdit de les cooperatives
10/01/2014

Darrera actualització: 09/04/2024