Saltar al contingut principal
Consell de Treball,
Econòmic i Social de Catalunya
Logo del Consell de Treball, Econòmic i Social de Catalunya

Inici > Documents > Dictàmens > 2016

Dictàmens

2016

Dictamen 12/2016
sobre el Pla de transport de viatgers de Catalunya 2020
19/12/2016

Dictamen 11/2016
sobre l’Avantprojecte de llei de mesures fiscals, administratives, financeres i del sector públic; de creació de l’impost sobre el risc mediambiental de la producció, manipulació i transport, custòdia i emissió d’elements radiotòxics; de l’impost sobre begudes ensucrades envasades; de l’impost sobre grans establiments comercials, i de l’impost sobre les estades en establiments turístics
28/11/2016

Dictamen 10/2016
sobre l'Avantprojecte de llei de fusió dels col·legis oficials d'Enginyers Tècnics Agrícoles i Pèrits Agrícoles de Catalunya i d'Enginyers Tècnics Forestals de Catalunya en el Col·legi d'Enginyers Tècnics Agrícoles i Forestals de Catalunya
28/11/2016

Dictamen 09/2016
sobre l'Avantprojecte de llei de comerç, serveis i fires
21/10/2016

Dictamen 08/2016
sobre l'Avantprojecte de llei de mesures de protecció del dret a l'habitatge de les persones que es troben en risc d'exclusió residencial
21/09/2016

Dictamen 07/2016
sobre l'Avantprojecte de llei d'universalització de l'assistència sanitària, amb càrrec a fons públics, a través del Servei Català de la Salut
09/09/2016

Dictamen 06/2016
sobre el Projecte de decret sobre la classificació, la codificació i les vies de gestió dels residus a Catalunya
09/09/2016

Dictamen 05/2016
sobre el Projecte de decret pel qual s'aprova el Pla de gestió del districte de conca fluvial de Catalunya per al període 2016-2021 i sobre la Proposta d'acord pel qual s'aprova el Programa de mesures del Pla de gestió del districte de conca fluvial de Catalunya per al període 2016-2021
29/06/2016

Dictamen 04/2016
sobre l'Avantprojecte de llei de mesures fiscals, administratives, financeres i del sector públic
17/05/2016

Dictamen 03/2016
sobre el Projecte de decret pel qual s'aproven els Estatuts del Centre de la Propietat Forestal
04/04/2016

Dictamen 02/2016
sobre l'Avantprojecte de llei de ports i transport marítim i fluvial
14/03/2016

Dictamen 01/2016
sobre el Projecte de decret pel qual es determinen les condicions específiques de contractació i comercialització de serveis de taxi i el règim jurídic del servei de les empreses de mediació
25/01/2016

Darrera actualització: 09/04/2024