Saltar al contingut principal
Consell de Treball,
Econòmic i Social de Catalunya
Logo del Consell de Treball, Econòmic i Social de Catalunya

Inici > Documents > Dictàmens > 2018

Dictàmens

2018

Dictamen 07/2018
a iniciativa pròpia, sobre la Proposta de resolució de convocatòria d'eleccions per a la renovació dels òrgans de govern de les cambres oficials de comerç, indústria, serveis i navegació de Catalunya
19/12/2018

Dictamen 06/2018
sobre el Projecte de decret de modificació del Decret 37/2010, de 16 de març, pel qual s'aprova el Reglament de salons de joc, el Decret 24/2005, de 22 de febrer, pel qual es regulen determinades prohibicions d'accés a establiments de joc i el Registre de persones que tenen prohibit l'accés a salons de joc, casinos i sales de bingo i el Decret 23/2005, de 22 de febrer, pel qual s'aprova el Reglament de màquines recreatives i d'atzar
17/12/2018

Dictamen 05/2018
sobre el Projecte de decret de gestió de la fertilització del sòl i de les dejeccions ramaderes i d'aprovació del programa d'actuació a les zones vulnerables en relació amb la contaminació per nitrats que procedeixen de fonts agràries
26/11/2018

Dictamen 04/2018
sobre el Projecte de decret pel qual es crea la Comissió de Govern de la Renda Garantida de Ciutadania
29/10/2018

Dictamen 03/2018
sobre el Pla especial d'actuació en situació d'alerta i eventual sequera
07/09/2018

Dictamen 02/2018
sobre el Projecte de decret relatiu a la recollida, el transport, el condicionament, la comercialització i el consum de caça silvestre
14/05/2018

Dictamen 01/2018
sobre el Projecte de decret sobre el règim electoral de les Cambres Oficials de Comerç, Indústria, Serveis i Navegació de Catalunya
16/04/2018

Darrera actualització: 21/05/2024