Saltar al contingut principal
Consell de Treball,
Econòmic i Social de Catalunya
Logo del Consell de Treball, Econòmic i Social de Catalunya

Inici > Documents > Dictàmens > 2019

Dictàmens

2019

Dictamen 11/2019
sobre el Projecte de decret d'acreditació, concertació social i gestió delegada en la Xarxa de Serveis Socials d'Atenció Pública
18/12/2019

Dictamen 10/2019
sobre l'Avantprojecte de llei de facilitació de l'activitat econòmica
21/10/2019

Dictamen 09/2019
sobre l'Avantprojecte de llei de modificació de la Llei 16/2017, de l'1 d'agost, del canvi climàtic, pel que fa a l'impost sobre les emissions de diòxid de carboni dels vehicles de tracció mecànica
15/10/2019

Dictamen 08/2019
sobre el Projecte de decret de modificació del Decret 118/2018, de 19 de juny, sobre el model de governança de la pesca professional a Catalunya
07/10/2019

Dictamen 07/2019
sobre el Projecte de decret sobre l'activitat de guia de turisme
30/09/2019

Dictamen 06/2019
sobre el Projecte de decret de modificació del Decret 98/2014, de 8 de juliol, sobre el procediment de mediació en les relacions de consum
15/07/2019

Dictamen 05/2019
sobre el Projecte de decret pel qual es regula el procediment d'acreditació de les infermeres i infermers per a l'exercici de la indicació, ús i autorització de dispensació de medicaments i productes sanitaris d'ús humà
03/06/2019

Dictamen 04/2019
sobre el Projecte de decret d'instal·lacions juvenils i de modificació del Decret 203/2013, de 30 de juliol, d'aprovació del Reglament de campaments juvenils
18/03/2019

Dictamen 03/2019
sobre el Projecte de decret pel qual es modifica el Decret 24/2013, de 8 de gener, sobre l'acreditació de la venda de proximitat de productes agroalimentaris
18/03/2019

Dictamen 02/2019
sobre el Projecte de decret pel qual es modifica el Decret 61/2015, de 28 d'abril, sobre els productors i operadors de mitjans de defensa fitosanitària de Catalunya i les agrupacions de defensa vegetal
18/03/2019

Dictamen 01/2019
sobre l'Avantprojecte de mesures fiscals, financeres, administratives i del sector públic
18/01/2019

Darrera actualització: 21/05/2024