Saltar al contingut principal
Consell de Treball,
Econòmic i Social de Catalunya
Logo del Consell de Treball, Econòmic i Social de Catalunya

Inici > Documents > Dictàmens > 2020

Dictàmens

2020

Dictamen 13/2020
sobre el Projecte de decret pel qual es regula l’acreditació de competències en tecnologies de la informació i la comunicació (ACTIC)
30/11/2020

Dictamen 12/2020
sobre la Proposta d'acord pel qual s'aprova el Pla de ports de Catalunya Horitzó 2030
23/11/2020

Dictamen 11/2020
sobre el Projecte d'Ordre per la qual es revisen les zones vulnerables en relació amb la contaminació per nitrats procedents de fonts agràries i s'apliquen les mesures del programa d'actuació a les zones vulnerables
23/11/2020

Dictamen 10/2020
sobre el Projecte de decret pel qual s'aprova el Reglament de desenvolupament parcial de la Llei 19/2014, del 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern
02/11/2020

Dictamen 09/2020
sobre l'Avantprojecte de llei de la ciència de Catalunya
23/09/2020

Dictamen 08/2020
sobre el Projecte de decret del Reglament de la loteria col·lectiva, organitzada i gestionada per l’Entitat Autònoma de Jocs i Apostes de la Generalitat; de modificació del Decret 240/2004, de 30 de març, d’aprovació del Catàleg de jocs i apostes autoritzats a Catalunya i dels criteris aplicables a la seva planificació; de modificació del Decret 149/2013, de 9 d’abril, pel qual s’aprova el Reglament de la loteria passiva, organitzada i gestionada per l’Entitat Autònoma de Jocs i Apostes de la Generalitat; de modificació del Decret 108/2012, de 2 d’octubre, d’organització, estructura i funcionament de l’Entitat Autònoma de Jocs i Apostes de la Generalitat; i de modificació del Decret 339/2011, de 17 de maig, pel qual s’aprova el Reglament de comercialització dels jocs de loteria organitzats i gestionats per l’Entitat Autònoma de Jocs i Apostes de la Generalitat
23/07/2020

Dictamen 07/2020
sobre el Pla director de mobilitat del Sistema Integrat de Mobilitat Metropolitana de Barcelona 2020-2025
15/06/2020

Dictamen 06/2020
sobre l'Avantprojecte de llei de les àrees de promoció econòmica urbana (APEU)
15/06/2020

Dictamen 05/2020
sobre el Projecte de decret de modificació del Decret 23/2005, de 22 de febrer, pel qual s'aprova el Reglament de màquines recreatives i d'atzar
27/01/2020

Dictamen 04/2020
sobre el Projecte de decret de desplegament de la Llei 14/2017, de 20 de juliol, de la renda garantida de ciutadania
17/01/2020

Dictamen 03/2020
sobre l'Avantprojecte de llei de mesures fiscals, financeres, administratives i del sector públic per al 2020
13/01/2020

Dictamen 02/2020
sobre el Projecte de decret pel qual s'aprova el Reglament de la Llei 18/2015, de 29 de juliol, de les organitzacions interprofessionals agroalimentàries
13/01/2020

Dictamen 01/2020
sobre el Projecte de decret de desplegament de la Llei 13/2015, del 9 de juliol, d'ordenació del sistema d'ocupació i del Servei Públic d'Ocupació de Catalunya, en l'àmbit de la concertació territorial
13/01/2020

Darrera actualització: 05/07/2024