Saltar al contingut principal
Consell de Treball,
Econòmic i Social de Catalunya
Logo del Consell de Treball, Econòmic i Social de Catalunya

Inici > Documents > Dictàmens > 2021

Dictàmens

2021

Dictamen 07/2021
sobre l'Avantprojecte de llei de mesures fiscals, financeres, administratives i del sector públic per al 2022
10/11/2021

Dictamen 06/2021
sobre el Pla director d’infraestructures de l’àmbit del Sistema Integrat de Mobilitat Metropolitana de Barcelona per al període 2021-2030
21/06/2021

Dictamen 05/2021
sobre l'Avantprojecte de llei de modificació de la Llei 18/2001, de 31 de desembre, d'orientació agrària
03/05/2021

Dictamen 04/2021
sobre l'Avantprojecte de llei de foment de l'associacionisme
19/04/2021

Dictamen 03/2021
sobre el Projecte de decret del Consell Català de Cogestió Marítima
15/03/2021

Dictamen 02/2021
sobre el Projecte de decret dels equipaments comunitaris de la Generalitat de Catalunya
01/03/2021

Dictamen 01/2021
sobre el Projecte de decret pel qual s'estableix la composició i el règim de funcionament de la Taula Social del Canvi Climàtic
18/01/2021

Darrera actualització: 21/05/2024