Saltar al contingut principal
Consell de Treball,
Econòmic i Social de Catalunya
Logo del Consell de Treball, Econòmic i Social de Catalunya

Inici > Documents > Dictàmens > 2023

Dictàmens

2023

Dictamen 19/2023
sobre l'Avantprojecte de llei de mesures fiscals, financeres, administratives i del sector públic
21/12/2023

Dictamen 18/2023
sobre el Projecte de decret legislatiu pel qual s'aprova el llibre sisè del Codi tributari de Catalunya, que integra el text refós dels preceptes legals vigents en matèria de tributs cedits
18/12/2023

Dictamen 17/2023
sobre l'Avantprojecte de llei de modificació de la Llei 18/2017, de l'1 d'agost, de comerç, serveis i fires i del Decret llei 1/2009, del 22 de desembre, d'ordenació dels equipaments comercials
18/12/2023

Dictamen 16/2023
sobre l'Avantprojecte de llei de l'Agència d'Atenció Integrada Social i Sanitària de Catalunya
04/12/2023

Dictamen 15/2023
sobre el Projecte d'ordre pel qual es regula el procediment de reconeixement i renovació i funcionament de les estratègies territorials en relació amb la planificació i la implementació de les polítiques actives d'ocupació a Catalunya
13/11/2023

Dictamen 14/2023
sobre l'Avantprojecte de llei de l'impost sobre les emissions portuàries dels grans vaixells
23/10/2023

Dictamen 13/2023
sobre el Projecte de decret pel qual es regula el Registre d'empreses licitadores i classificades de Catalunya i el Registre públic de contractes de Catalunya
02/10/2023

Dictamen 12/2023
sobre el Projecte de decret sobre la comercialització dels productes pesquers
26/09/2023

Dictamen 11/2023
sobre el Projecte de decret del registre de delegades i delegats de prevenció de riscos laborals
26/09/2023

Dictamen 10/2023
sobre el Projecte de decret sobre l'artesania alimentària
10/07/2023

Dictamen 09/2023
sobre l'Avantprojecte de llei de l'economia social i solidària de Catalunya
24/04/2023

Dictamen 08/2023
sobre el Projecte de decret pel qual es regulen els centres de formació professional integrada
17/04/2023

Dictamen 07/2023
sobre l'Avantprojecte de llei de modificació de la Llei 22/2010, del 20 de juliol, del Codi de consum de Catalunya
27/03/2023

Dictamen 06/2023
sobre l'Avantprojecte de llei del llibre cinquè del Codi de finances públiques de Catalunya, relatiu a la tresoreria, l'endeutament i les garanties
27/03/2023

Dictamen 05/2023
sobre l'Avantprojecte de llei de la comunicació audiovisual de Catalunya
27/03/2023

Dictamen 04/2023
sobre el Projecte de decret pel qual s'estableix la composició i el règim jurídic de la Junta Consultiva de Contractació Pública de Catalunya
13/02/2023

Dictamen 03/2023
sobre l'Avantprojecte de llei de l'Escola d'Administració Pública de Catalunya
06/02/2023

Dictamen 02/2023
sobre el Projecte de decret pel qual es modifica el Decret 87/2012, de 31 de juliol, sobre la pesca-turisme, el turisme pesquer i aqüícola i les demostracions de pesca en aigües marítimes i continentals de Catalunya
06/02/2023

Dictamen 01/2023
sobre el Projecte de decret pel qual s'estableix el procediment per a declarar una parcel·la agrícola i ramadera en desús i es regula el funcionament del Registre de parcel·les agrícoles i ramaderes en desús
16/01/2023

Darrera actualització: 21/05/2024