Saltar al contingut principal
Consell de Treball,
Econòmic i Social de Catalunya
Logo del Consell de Treball, Econòmic i Social de Catalunya

Inici > Documents > Dictàmens > 2023

Dictàmens

2023

Dictamen 15/2023
sobre el Projecte d'ordre pel qual es regula el procediment de reconeixement i renovació i funcionament de les estratègies territorials en relació amb la planificació i la implementació de les polítiques actives d'ocupació a Catalunya
13/11/2023

Dictamen 14/2023
sobre l'Avantprojecte de llei de l'impost sobre les emissions portuàries dels grans vaixells
23/10/2023

Dictamen 13/2023
sobre el Projecte de decret pel qual es regula el Registre d'empreses licitadores i classificades de Catalunya i el Registre públic de contractes de Catalunya
02/10/2023

Dictamen 12/2023
sobre el Projecte de decret sobre la comercialització dels productes pesquers
26/09/2023

Dictamen 11/2023
sobre el Projecte de decret del registre de delegades i delegats de prevenció de riscos laborals
26/09/2023

Dictamen 10/2023
sobre el Projecte de decret sobre l'artesania alimentària
10/07/2023

Dictamen 09/2023
sobre l'Avantprojecte de llei de l'economia social i solidària de Catalunya
24/04/2023

Dictamen 08/2023
sobre el Projecte de decret pel qual es regulen els centres de formació professional integrada
17/04/2023

Dictamen 07/2023
sobre l'Avantprojecte de llei de modificació de la Llei 22/2010, del 20 de juliol, del Codi de consum de Catalunya
27/03/2023

Dictamen 06/2023
sobre l'Avantprojecte de llei del llibre cinquè del Codi de finances públiques de Catalunya, relatiu a la tresoreria, l'endeutament i les garanties
27/03/2023

Dictamen 05/2023
sobre l'Avantprojecte de llei de la comunicació audiovisual de Catalunya
27/03/2023

Dictamen 04/2023
sobre el Projecte de decret pel qual s'estableix la composició i el règim jurídic de la Junta Consultiva de Contractació Pública de Catalunya
13/02/2023

Dictamen 03/2023
sobre l'Avantprojecte de llei de l'Escola d'Administració Pública de Catalunya
06/02/2023

Dictamen 02/2023
sobre el Projecte de decret pel qual es modifica el Decret 87/2012, de 31 de juliol, sobre la pesca-turisme, el turisme pesquer i aqüícola i les demostracions de pesca en aigües marítimes i continentals de Catalunya
06/02/2023

Dictamen 01/2023
sobre el Projecte de decret pel qual s'estableix el procediment per a declarar una parcel·la agrícola i ramadera en desús i es regula el funcionament del Registre de parcel·les agrícoles i ramaderes en desús
16/01/2023

Darrera actualització: 09/11/2023