Saltar al contingut principal
Consell de Treball,
Econòmic i Social de Catalunya
Logo del Consell de Treball, Econòmic i Social de Catalunya

Inici > Documents > Dictàmens > 2024

Dictàmens

2024

Dictamen 14/2024
sobre el Projecte de decret pel qual es desplega la Llei 9/2017, de 27 de juny, d'universalització de l'assistència sanitària amb càrrec a fons públics per mitjà del Servei Català de la Salut
08/07/2024

Dictamen 13/2024
sobre l'Avantprojecte de llei d'incorporació del contracte d'arrendament de béns al llibre sisè del Codi civil de Catalunya
08/07/2024

Dictamen 12/2024
sobre l'Avantprojecte de llei de modificació del Codi civil de Catalunya en matèria de suports a l'exercici de la capacitat jurídica de les persones
25/06/2024

Dictamen 11/2024
sobre el Projecte de decret pel qual es modifiquen els Estatuts del Centre de la Propietat Forestal, aprovats per Decret 269/2016, de 5 de juliol
10/06/2024

Dictamen 10/2024
sobre el Projecte de decret de modificació del Decret 60/2014, de 29 d'abril, del Consell Català de l'Empresa
21/05/2024

Dictamen 09/2024
sobre el Projecte de decret del Registre d'organitzacions de persones consumidores de Catalunya i la condició d'organització més representativa
21/05/2024

Dictamen 08/2024
sobre el Projecte de decret pel qual s'aprova el Pla nacional de joventut de Catalunya 2030
21/05/2024

Dictamen 07/2024
sobre el Projecte de decret sobre el qual s'aprova el Pla de qualitat de l'aire, horitzó 2027
29/04/2024

Dictamen 06/2024
sobre l'Avantprojecte de llei integral de reconeixement del dret a la identitat i expressió de gènere
22/04/2024

Dictamen 05/2024
sobre el Projecte de decret de la Comissió Nacional per a una Intervenció Coordinada contra les Violències Masclistes
22/04/2024

Dictamen 04/2024
sobre l'Avantprojecte de llei per a l'erradicació de l'amiant de Catalunya
15/04/2024

Dictamen 03/2024
sobre l'Avantprojecte de llei de l'estatut de municipis rurals
18/03/2024

Dictamen 02/2024
sobre el Projecte de decret del règim lingüístic del sistema educatiu
11/03/2024

Dictamen 01/2024
sobre l'Avantprojecte de llei dels instruments de provisió del Sistema Públic de Serveis Socials
04/03/2024

Darrera actualització: 05/07/2024