Saltar al contingut principal
Consell de Treball,
Econòmic i Social de Catalunya
Logo del Consell de Treball, Econòmic i Social de Catalunya

Inici > Documents > Dictàmens

Dictàmens

Darrers

Dictamen 19/2022
sobre l'Avantprojecte de llei de mesures fiscals, financeres, administratives i del sector públic
01/12/2022

Dictamen 18/2022
sobre l'Avantprojecte de llei del Codi de finances públiques de Catalunya i d'aprovació del llibre primer, relatiu a les disposicions generals
28/11/2022

Dictamen 17/2022
sobre el Projecte de decret de desplegament del procediment sancionador en l'àmbit de la igualtat de tracte i la no-discriminació i les sancions accessòries
28/11/2022

Dictamen 16/2022
sobre el Projecte de decret sobre el règim electoral de les cambres oficials de comerç, indústria, serveis i navegació de Catalunya i la constitució dels òrgans de govern del Consell General de les Cambres de Catalunya
07/11/2022

Dictamen 15/2022
sobre el Programa de gestió específic dels sistemes públics de sanejament en alta de Catalunya 2022-2023 i l'Acord de Govern que aprova el programa i declara d'interès prioritari de la Generalitat les obres i actuacions hidràuliques previstes en aquest programa
24/10/2022

Dictamen 14/2022
sobre el Projecte de decret pel qual s'aprova el Pla territorial sectorial d'habitatge i es despleguen els articles 12, 73, 74 i 75 de la Llei 18/2007, de 28 de desembre, del dret a l'habitatge i sobre el Pla territorial sectorial d'habitatge
10/10/2022

En preparació

  • Projecte de decret pel qual s'aprova el Pla de gestió del districte de conca fluvial de Catalunya per al període 2022-2027 i es deroguen el Decret 328/1988, d'11 d'octubre, pel qual s'estableixen normes de protecció i addicionals en matèria de procediment en relació amb diversos aqüífers de Catalunya, i el Decret 329/1988, d'11 d'octubre, pel qual es declara la sobreexplotació de determinats sectors dels aqüífers subterranis o unitats hidrogeològiques.
  • Programa de mesures del Pla de gestió del districte de conca fluvial de Catalunya per als períodes 2022-2027
  • Projecte de decret de desplegament dels títols I,III i IV de la Llei 9/2014, de 31 de juliol, de la seguretat industrial dels establiments, les instal·lacions i els productes.

Darrera actualització: 01/12/2022