Saltar al contingut principal
Consell de Treball,
Econòmic i Social de Catalunya
Logo del Consell de Treball, Econòmic i Social de Catalunya

Inici > Documents > Dictàmens

Dictàmens

Darrers

Dictamen 09/2023
sobre l'Avantprojecte de llei de l'economia social i solidària de Catalunya
24/04/2023

Dictamen 08/2023
sobre el Projecte de decret pel qual es regulen els centres de formació professional integrada
17/04/2023

Dictamen 07/2023
sobre l'Avantprojecte de llei de modificació de la Llei 22/2010, del 20 de juliol, del Codi de consum de Catalunya
27/03/2023

Dictamen 06/2023
sobre l'Avantprojecte de llei del llibre cinquè del Codi de finances públiques de Catalunya, relatiu a la tresoreria, l'endeutament i les garanties
27/03/2023

Dictamen 05/2023
sobre l'Avantprojecte de llei de la comunicació audiovisual de Catalunya
27/03/2023

Dictamen 04/2023
sobre el Projecte de decret pel qual s'estableix la composició i el règim jurídic de la Junta Consultiva de Contractació Pública de Catalunya
13/02/2023

Darrera actualització: 24/05/2023