Saltar al contingut principal
Consell de Treball,
Econòmic i Social de Catalunya
Logo del Consell de Treball, Econòmic i Social de Catalunya

Inici > El Consell > Composició

Composició

El Consell és un òrgan de participació institucional, la qual cosa es fa palesa en la seva composició:

  • El president/a del Consell de Treball, Econòmic i Social de Catalunya.
  • El Grup Primer format per dotze membres en representació de les organitzacions sindicals més representatives.
  • El Grup Segon, format per dotze membres en representació de les organitzacions empresarials més representatives.
  • El Grup Tercer, format per dotze membres, sis en representació del sector agrari, el sector marítim pesquer, i el de l’economia social i sis més que han de ser persones de reconegut prestigi pertanyents a entitats i associacions amb incidència en les matèries que són competència del Consell.

Els òrgans del Consell són:

A més, els òrgans del Consell poden crear grups de treball de caràcter tècnic.

Darrera actualització: 03/07/2024