Saltar al contingut principal
Consell de Treball,
Econòmic i Social de Catalunya
Logo del Consell de Treball, Econòmic i Social de Catalunya

Inici > El Consell > Protecció de dades

Protecció de dades

Registre d’activitats de tractament

El responsable dels tractaments que consten en aquesta pàgina és el Consell de Treball, Econòmic i Social de Catalunya. Adreça: Diputació, 284. 3a planta (08009 Barcelona). L’adreça de correu de contacte a efectes de protecció de dades és protecciodades.ctesc@gencat.cat.

Drets de les persones interessades

Teniu dret a obtenir confirmació si el Consell de Treball, Econòmic i Social de Catalunya està tractant o no dades personals que us concerneixen.

Com a persones interessades, teniu dret a accedir a les vostres dades personals, a sol·licitar que es rectifiquin si són inexactes, a què es completin les que siguin incompletes i a sol·licitar-ne la supressió, entre altres motius, quan ja no siguin necessàries per a les finalitats per a les quals es van recollir.

Podeu sol·licitar que es limiti el tractament de les vostres dades d’acord amb les condicions establertes en l’article 18 del Reglament (UE) 2016/679. En aquest cas, únicament es tractaran per a exercir o defensar reclamacions, en casos de protecció dels drets d’una altra persona física o jurídica, o per raons d’interès públic important.

En determinades circumstàncies, podeu oposar-vos, si en motiveu la sol·licitud, al tractament de les vostres dades personals.

Com es poden exercir els drets

Podeu exercir els vostres drets d’accés, rectificació, supressió, oposició al tractament i sol·licitud de limitació, adreçant una sol·licitud al Consell de Treball, Econòmic i Social de Catalunya (Diputació, 284. 3a planta, 08009 Barcelona) o mitjançant un correu adreçat a protecciodades.ctesc@gencat.cat

Delegat/ada de protecció de dades

El/la delegat/da de protecció de dades és la persona encarregada de vetllar pel dret fonamental a la protecció de dades personals al Consell de Treball, Econòmic i Social de Catalunya, i de supervisar el compliment de la normativa reguladora en l’àmbit propi de l’organisme.

L'adreça de contacte és dpd.ctesc@gencat.cat

Us pot interessar

Darrera actualització: 03/07/2024