Saltar al contingut principal
Consell de Treball,
Econòmic i Social de Catalunya
Logo del Consell de Treball, Econòmic i Social de Catalunya

Inici > El Consell > Protecció de dades > Gestió d’usuaris del Centre de Documentació

Protecció de dades

Denominació de l’activitat de tractament
Gestió d’usuaris del Centre de Documentació
Responsable del tractament
Departament de Cultura a través de la Direcció General de Creació, Acció Territorial i Biblioteques i les biblioteques especialitzades de la Generalitat de Catalunya, en règim de coresponsabilitat. Gestió de les biblioteques especialitzades de la Generalitat de Catalunya. Plaça de Salvador Seguí, 1-9. 08001 Barcelona.
Delegat de protecció de dades
Adreça de contacte: protecciodadesctesc@gencat.cat
Base jurídica
 • Consentiment.
Finalitat del tractament
 • Gestió dels serveis que es presten als usuaris de les biblioteques públiques.
 • Tramesa d’informació relacionada amb serveis i productes culturals.
 • Gestió de concursos i sortejos relacionats.
 • Realització d’estadístiques sobre consum cultural.
 • Elaboració de perfils: No.
Categories de persones interessades
Usuaris de la Xarxa de Biblioteques Especialitzades.
Categories de dades personals
 • Nom i cognoms.
 • DNI/NIF/Passaport/NIE.
 • Adreça postal.
 • Adreça electrònica.
 • Telèfon.
 • Edat.
 • Sexe.
 • Nacionalitat.
Categories de destinataris als quals es poden comunicar les dades personals
No n'hi ha.
Transferències internacionals
No es fan.
Sèrie documental
IC00335. Gestió dels préstecs i consultes de les biblioteques i centres de documentació internes
Terminis previstos de supressió de les dades
Es conserven les dades personals durant el temps necessari per complir amb la finalitat per la qual es van recollir. Un cop transcorregut aquest termini, d’acord amb la normativa vigent en matèria de gestió documental i arxiu, es conserven les dades de manera indefinida mentre no existeixi la taula d’accés, avaluació i tria de la sèrie o sèries documentals que contenen aquestes dades.
Descripció general de les mesures tècniques i organitzatives de seguretat.
Les mesures de seguretat tècniques i organitzatives implantades es proposen garantir el control d’accés físic als equipaments on es processen les dades, el control dels suports que poden contenir les dades personals, el control de l’emmagatzematge de les dades, el control dels usuaris autoritzats a accedir a les dades i del tipus d’accés que hi fan, el control de la transmissió de les dades i del seu transport i el control de la disponibilitat i integritat de les dades.

Darrera actualització: 03/12/2021