Saltar al contingut principal
Consell de Treball,
Econòmic i Social de Catalunya
Logo del Consell de Treball, Econòmic i Social de Catalunya

Inici > El Consell > Protecció de dades > Gestió de la base de dades de destinataris

Protecció de dades

Denominació de l’activitat de tractament
Gestió de la base de dades de destinataris
Responsable del tractament
Secretaria Executiva del Consell de Treball, Econòmic i Social de Catalunya (CTESC).
Diputació 284 08009 Barcelona.
Delegat de protecció de dades
Adreça de contacte: protecciodades.ctesc@gencat.cat
Base jurídica
Consentiment.
Finalitat del tractament
Informar sobre les activitats del Consell i els treballs que elabora.
Categories de persones interessades
Professionals i experts de l’àmbit institucional, socioeconòmic i laboral.
Categories de dades personals
  • Nom i cognoms.
  • Càrrec
  • Institució o organització
  • Correu electrònic
  • Adreça web de la institució/organització.
Categories de destinataris als quals es poden comunicar les dades personals
No n'hi ha.
Transferències internacionals
No es fan.
Sèrie documental
IC00289. Promoció de les publicacions
Terminis previstos de supressió de les dades
La sèrie documental no té taula d’accés i avaluació documental (TAAD). No hi ha un termini previst de supressió. Conservem les dades durant el temps necessari per a les finalitats del tractament per a les que han estat recollides o fins al moment en què la persona destinatària retiri el seu consentiment.
Descripció general de les mesures tècniques i organitzatives de seguretat.
Les mesures de seguretat tècniques i organitzatives implantades es proposen garantir el control d’accés físic als equipaments on es processen les dades, el control dels suports que poden contenir les dades personals, el control de l’emmagatzematge de les dades, el control dels usuaris autoritzats a accedir a les dades i del tipus d’accés que hi fan, el control de la transmissió de les dades i del seu transport i el control de la disponibilitat i integritat de les dades.

Darrera actualització: 24/04/2024