Saltar al contingut principal
Consell de Treball,
Econòmic i Social de Catalunya
Logo del Consell de Treball, Econòmic i Social de Catalunya

Inici > El Consell > Protecció de dades > Sol·licitud d’exercici de drets en matèria de protecció de dades personals

Protecció de dades

Denominació de l’activitat de tractament
Sol·licitud d’exercici de drets en matèria de protecció de dades personals
Responsable del tractament
Secretaria Executiva del Consell de Treball, Econòmic i Social de Catalunya (CTESC).
Diputació 284 08009 Barcelona.
Delegat de protecció de dades
Adreça de contacte: protecciodades.ctesc@gencat.cat
Base jurídica
Consentiment.
Finalitat del tractament
Atendre les sol·licituds d’exercici dels drets en matèria de protecció de dades que atorga el Reglament europeu.
Categories de persones interessades
Persones físiques que exerceixin els seus drets.
Representants legals
Categories de dades personals
Nom i cognoms. DNI/NIF/Passaport/NIE. Adreça postal o electrònica. Telèfon. Signatura (manual i/o electrònica).
Categories de destinataris als quals es poden comunicar les dades personals
Les dades no es comuniquen.
Transferències internacionals
No es fan.
Sèrie documental
IC00044. Exercici de drets en matèria de protecció de dades de caràcter personal
Terminis previstos de supressió de les dades
La sèrie documental no té taula d’accés i avaluació documental (TAAD). Actualment no hi ha previsió de suprimir les dades, tret que la persona exerceixi el seu dret de retirar el consentiment.
Descripció general de les mesures tècniques i organitzatives de seguretat.
Les mesures de seguretat tècniques i organitzatives implantades es proposen garantir el control d’accés físic als equipaments on es processen les dades, el control dels suports que poden contenir les dades personals, el control de l’emmagatzematge de les dades, el control dels usuaris autoritzats a accedir a les dades i del tipus d’accés que hi fan, el control de la transmissió de les dades i del seu transport i el control de la disponibilitat i integritat de les dades.

Darrera actualització: 03/07/2024