Saltar al contingut principal
Consell de Treball,
Econòmic i Social de Catalunya
Logo del Consell de Treball, Econòmic i Social de Catalunya

Inici > El Consell > Protecció de dades > Gestió de les activitats de formació

Protecció de dades

Denominació de l’activitat de tractament
Gestió de les activitats de formació
Responsable del tractament
Secretaria Executiva del Consell de Treball, Econòmic i Social de Catalunya (CTESC).
Diputació 284, 3a planta 08009 Barcelona.
Delegat de protecció de dades
Adreça de contacte: protecciodadesctesc@gencat.cat
Base jurídica
 • Necessitats de formació del personal a petició pròpia o segons anàlisi-detecció fet
 • Consentiment.
Finalitat del tractament
 • Fer la gestió, el seguiment i el control dels cursos, jornades, seminaris, conferències organitzats pel Consell i adreçats al seu personal o bé de la participació del personal en cursos organitzats per l’Escola d’Administració Pública de Catalunya, altres organismes de la Generalitat o altres institucions o empreses.
 • Elaboració de perfils: No.
Categories de persones interessades
Personal contractat pel Consell.
Categories de dades personals
 • Nom i cognoms.
 • DNI/NIF/Passaport/NIE.
 • Adreça postal.
 • Adreça electrònica.
 • Telèfon.
 • Dades acadèmiques i professionals relacionades amb la formació impartida.
 • Altres tipus de dades (lloc de treball, càrrec que ocupa).
Categories de destinataris als quals es poden comunicar les dades personals
Entitats de formació o professionals docents.
Transferències internacionals
No es fan.
Sèrie documental
ED00142. Activitats formatives adreçades als treballadors de l’administració de la Generalitat
Terminis previstos de supressió de les dades
S’aplica la taula d’accés i avaluació documental (TAAD) núm. 85, Expedients de formació de personal al servei de l'Administració pública.
Descripció general de les mesures tècniques i organitzatives de seguretat.
Les mesures de seguretat tècniques i organitzatives implantades es proposen garantir el control d’accés físic als equipaments on es processen les dades, el control dels suports que poden contenir les dades personals, el control de l’emmagatzematge de les dades, el control dels usuaris autoritzats a accedir a les dades i del tipus d’accés que hi fan, el control de la transmissió de les dades i del seu transport i el control de la disponibilitat i integritat de les dades.

Darrera actualització: 03/12/2021