Saltar al contingut principal
Consell de Treball,
Econòmic i Social de Catalunya
Logo del Consell de Treball, Econòmic i Social de Catalunya

Inici > El Consell > Protecció de dades > Sol·licitud d’accés a la informació del CTESC

Protecció de dades

Denominació de l’activitat de tractament
Sol·licitud d’accés a la informació del CTESC
Responsable del tractament
Secretaria Executiva del Consell de Treball, Econòmic i Social de Catalunya (CTESC).
Diputació 284 08009 Barcelona.
Delegat de protecció de dades
Adreça de contacte: protecciodades.ctesc@gencat.cat
Base jurídica
Consentiment.
Finalitat del tractament
Gestionar i donar resposta a les peticions d’accés a la informació pròpia del CTESC en compliment de la Llei 19/2014, del 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern.
Categories de persones interessades
Ciutadans que s’adrecin al CTESC en demanda d’informació.
Categories de dades personals
Nom i cognoms. DNI/NIF/Passaport/NIE. Adreça postal o electrònica. Telèfon. Signatura (manual i/o electrònica).
Categories de destinataris als quals es poden comunicar les dades personals
Comissió de Garantia del Dret d’Accés a la Informació Pública.
Transferències internacionals
No es fan.
Sèrie documental
GV00178. Gestió de les sol·licituds d’accés a la informació pública
Terminis previstos de supressió de les dades
S’aplica la Resolució de la CNAATD amb núm. de registre 27/2019, de 18/06/2019. Disposició: eliminació total. Termini: deu anys des del tancament de l’expedient, sempre i quan existeixi un sistema d’informació que contingui dades recapitulatives.
Descripció general de les mesures tècniques i organitzatives de seguretat.
Les mesures de seguretat tècniques i organitzatives implantades es proposen garantir el control d’accés físic als equipaments on es processen les dades, el control dels suports que poden contenir les dades personals, el control de l’emmagatzematge de les dades, el control dels usuaris autoritzats a accedir a les dades i del tipus d’accés que hi fan, el control de la transmissió de les dades i del seu transport i el control de la disponibilitat i integritat de les dades.

Darrera actualització: 02/05/2024