Saltar al contingut principal
Consell de Treball,
Econòmic i Social de Catalunya
Logo del Consell de Treball, Econòmic i Social de Catalunya

Inici > El Consell > Protecció de dades > Gestió de personal

Protecció de dades

Denominació de l’activitat de tractament
Gestió de personal
Responsable del tractament
Secretaria Executiva del Consell de Treball, Econòmic i Social de Catalunya (CTESC). Diputació 284, 3a planta 08009 Barcelona.
Delegat de protecció de dades
Adreça de contacte: protecciodades.ctesc@gencat.cat
Base jurídica
 • Missió realitzada en interès públic.
 • Contracte laboral per al personal (tret dels alts càrrecs)
 • Consentiment.
Finalitat del tractament
 • Gestionar el personal del Consell de Treball, Econòmic i Social de Catalunya:
  • selecció,
  • provisió de llocs de treball,
  • contractació,
  • nomenaments,
  • gestió de nòmines i complements retributius,
  • gestió i control de la jornada laboral,
  • antiguitat,
  • absències, permisos,llicències, vacances,
  • baixes, malalties professionals i del accidents de treball, prevenció de riscos laborals,
  • gestió de procediments administratius i judicials,
  • gestió dels serveis de comunicació.
 • Elaboració de perfils: No.
Categories de persones interessades
Personal nomenat pel Govern i/o contractat pel Consell.
Categories de dades personals
 • Nom i cognoms.
 • DNI/NIF/Passaport/NIE.
 • Núm. de la Seguretat Social.
 • Núm. Muface.
 • Adreça postal.
 • Adreça electrònica.
 • Telèfon.
 • Data de naixement.
 • Lloc de naixement.
 • Edat.
 • Sexe.
 • Nacionalitat.
 • Curriculum vitae.
 • Dades bancàries.
 • Fotografia (optativa).
 • Llicències, permisos, autoritzacions.
 • Cos, escala, categoria, grau.
 • Lloc de treball.
 • Historia laboral.
 • Formació i titulacions.
 • Experiència professional.
 • Plans de pensions.
 • Infraccions administratives.
 • Altres tipus de dades (avaluacions professionals i de la productivitat, etc.).
Categories especials de dades
Salut (exclusivament pel que fa a l'informe de la mútua, en el cas de revisions mèdiques anuals voluntàries, i que comunica si el treballador/a és o no apte pel treball).
Categories de destinataris als quals es poden comunicar les dades personals
 • Direcció General de la Funció Pública
 • Consorci Administració Oberta de Catalunya
 • Agència Tributària
 • Tresoreria General de la Seguretat Social
 • Muface
 • Gestoria
 • Mútues col·laboradores
 • Entitats bancàries
 • Entitats gestores del pla de pensions
Transferències internacionals
No es fan.
Sèrie documental
OR00079. Expedients de personal
Terminis previstos de supressió de les dades
S’aplica la taula d’accés i avaluació documental (TAAD) núm. 80, Expedients de personal al servei de l'administració pública.
Descripció general de les mesures tècniques i organitzatives de seguretat.
Les mesures de seguretat tècniques i organitzatives implantades es proposen garantir el control d’accés físic als equipaments on es processen les dades, el control dels suports que poden contenir les dades personals, el control de l’emmagatzematge de les dades, el control dels usuaris autoritzats a accedir a les dades i del tipus d’accés que hi fan, el control de la transmissió de les dades i del seu transport i el control de la disponibilitat i integritat de les dades.

Darrera actualització: 02/05/2024