Saltar al contingut principal
Consell de Treball,
Econòmic i Social de Catalunya
Logo del Consell de Treball, Econòmic i Social de Catalunya

Inici > El Consell > Protecció de dades > Compareixences de ponents i experts

Protecció de dades

Denominació de l’activitat de tractament
Compareixences de ponents i experts
Responsable del tractament
Secretaria Executiva del Consell de Treball, Econòmic i Social de Catalunya (CTESC).
Gabinet d’estudis responsable de l’estudi que requereixi compareixences.
Diputació 284 08009 Barcelona.
Delegat de protecció de dades
Adreça de contacte: protecciodades.ctesc@gencat.cat
Base jurídica
Consentiment.
Finalitat del tractament
  • Participació com a ponents en les conferències i els actes del Consell de persones de reconegut prestigi.
  • Aportació de la visió i l’experiència professional d’experts mitjançant compareixences durant l’elaboració de les publicacions del Consell, especialment els estudis i informes.
  • Elaboració de perfils: No.
Categories de persones interessades
  • Persones amb càrrecs de responsabilitat en l’Administració pública
  • Experts en l’àmbit socioeconòmic i laboral
  • Directius d’empreses
  • Representants sindicals
  • Docents
Categories de dades personals
Nom i cognoms. DNI/NIF/Passaport/NIE. Adreça postal. Adreça electrònica. Telèfon.
Dades bancàries.
Fotografies de l’acte (que posteriorment es publiquen com a reportatge al Flick’r del Consell).
Gravació en vídeo i/o en suport àudio. Transcripció sencera de la compareixença i reproducció i publicació de fragments.
Incorporació del nom, cognom i càrrec de responsabilitat, si s’ha acceptat, dins de la publicació, juntament amb fragments o resums de la compareixença.
Categories de destinataris als quals es poden comunicar les dades personals
Les informacions indicades anteriorment es poden consultar a Internet, amb la qual cosa estan a disposició del públic en general.
Transferències internacionals
No es fan.
Sèrie documental
GV00049. Assessorament en matèria d’impuls econòmic
GV00050. Assessorament en matèria de societat
GV00051. Assessorament en matèria de política territorial i ambiental
GV00052. Assessorament al Govern en desenvolupament sostenible
Terminis previstos de supressió de les dades
La sèrie documental no té taula d’accés i avaluació documental (TAAD). Actualment no hi ha previsió de suprimir les dades, tret que la persona exerceixi el seu dret de retirar el consentiment.
Descripció general de les mesures tècniques i organitzatives de seguretat.
Les mesures de seguretat tècniques i organitzatives implantades es proposen garantir el control d’accés físic als equipaments on es processen les dades, el control dels suports que poden contenir les dades personals, el control de l’emmagatzematge de les dades, el control dels usuaris autoritzats a accedir a les dades i del tipus d’accés que hi fan, el control de la transmissió de les dades i del seu transport i el control de la disponibilitat i integritat de les dades.

Darrera actualització: 02/05/2024