Saltar al contingut principal
Consell de Treball,
Econòmic i Social de Catalunya
Logo del Consell de Treball, Econòmic i Social de Catalunya

Inici > El Consell > Transparència

Transparència

Com a entitat del sector públic, el Consell de Treball publica i manté actualitzada la informació d'interès ciutadà que el Catàleg de publicitat activa de l'Administració de la Generalitat de Catalunya i de les entitats del seu sector públic concreta que s'ha de publicar. Així compleix amb el que estableix la Llei 19/2014, del 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern i el Decret 8/2021, de 9 de febrer, sobre la transparència i el dret d'accés a la informació pública.

Les dates d'actualització específiques apareixen a cada ítem, quan escau, i la data d'actualització general, al peu de la pàgina.

Organització institucional i estructura administrativa

Informació institucional
 • Activitat dels expresidents de la Generalitat. No en disposem
 • Memòria anual dels expresidents de la Generalitat. No en disposem
 • Organigrama
Organització
 • Entitats i organismes del sector públic de la Generalitat. No en disposem
Arxiu i gestió documental

Normativa i informació d'interès jurídic

Normativa
 • Normativa sectorial vigent. No en disposem
 • Normativa en tràmit. No en disposem
 • Planificació normativa. No en disposem
 • Avaluació normativa. No en disposem
 • Directives, instruccions i circulars. No en disposem
 • Acords del Govern. No en disposem
Informació d'interès jurídic
 • Catàleg de procediments. No en disposem
 • Registre d'activitats de tractament
 • Actes, declaracions responsables i comunicatives prèvies amb incidència sobre el domini públic. No en disposem
 • Actes, declaracions responsables i comunicatives prèvies amb incidència sobre la gestió dels serveis públics. No en disposem
 • Actes d'interès públic especial. No en disposem
 • Revisió d'actes administratius. No en disposem
 • Resolucions administratives i judicials amb rellevància pública. No en disposem
 • Resolucions judicials en matèria de transparència. No en disposem
 • Dictàmens

Ciutadania i polítiques públiques

Ciutadania
 • Catàleg de serveis. No en disposem
 • Cartes de serveis. No en disposem
 • Canals de participació i procediments participatius en tràmit. No en disposem
Polítiques públiques
 • Plans i programes generals i sectorials. No en disposem
 • Plans territorials i urbanístics. No en disposem
 • Avaluació de polítiques públiques. No en disposem
 • Avaluació en matèria de transparència
 • Resolucions de sol·licituds de dret d'accés a la informació pública. No en disposem
 • Estadística oficial. No en disposem
 • Dades estadístiques. No en disposem

Alts càrrecs, personal directiu i funció pública

Direcció pública   Funció pública

Contractes, convenis i subvencions

Relació de contractes Informació de la contractació Convenis i encàrrecs de gestió
 • Convenis
 • Encàrrecs de gestió. No en disposem
Subvencions i ajuts
 • Previsió. No en disposem
 • Atorgament. No en disposem
 • Control financer. No en disposem

Economia i patrimoni

Pressupostos Informació econòmica Patrimoni
 • Patrimoni immobiliari. No en disposem
 • Béns mobles de valor especial. No en disposem
 • Gestió del patrimoni. No en disposem
 • Contractació patrimonial. No en disposem
Campanyes i promoció institucional
 • Campanyes i promoció institucional. No en disposem

Darrera actualització: 11/04/2024