Saltar al contingut principal
Consell de Treball,
Econòmic i Social de Catalunya
Logo del Consell de Treball, Econòmic i Social de Catalunya

Inici > Serveis > L'Observatori de l'RSE > Experiències > Blanquerna - Universitat Ramon Llull

Blanquerna - Universitat Ramon Llull

Experiència de responsabilitat social

Perfil

Tipus d'organització

Fundació

Dimensió

Gran (250 treballadors/es o més)

Sector

Educació

Tipus d'experiència

Econòmica, Mediambiental, Social

Dades de l'empresa

Web de l'empresa

Accés al web

Activitat que desenvolupa

Ensenyament universitari

Nombre de treballadors/es

699 persones treballadores

Facturació

49,8 MM d'euros

Documentació i resum

Resum

Memòria de sostenibilitat Blanquerna 2020-2021

Àmbit econòmic

  • El compromís de Blanquerna-URL amb la responsabilitat social és present des dels seus inicis fundacionals l'any 1948. Aquest compromís es reflecteix en la creació l'any 1991 de la Universitat Ramon Llull, de la qual Blanquerna n'és membre fundador.
  • En aquest sentit, i atenent que en els darrers anys moltes empreses i organitzacions donen mostra d'aquest valor, Blanquerna-URL hi contribueix amb noves aliances com la del Grup Clade. Clade és un grup d’empreses, la majoria cooperatives, que provenen de diferents sectors d’activitat i comparteixen uns valors i una manera de fer, en el marc de l’economia social. A través de Clade, Blanquerna-URL també ha signat l'adhesió al programa Respon.cat.

Àmbit ambiental

  • Obtenció de la llicència mediambiental d'acord amb el nou codi tècnic, de tots els seus edificis, en especial en instal·lacions modificades o ampliades, després d'haver executat les actuacions que requereix la legislació. Aquestes han estat les següents: substitució de portes RF i ampliació de portes en vies d'evacuació, ampliació d'escales d'evacuació en auditoris, substitució de revestiments i altres elements amb grau d'ignició i degoteig superior al permès, instal·lació de xarxa de ruixadors en zones de càrrega de foc especial i sistemes de detecció d'incendis en tots els espais dels edificis.
  • En l’actualitat més del 80% de les instal·lacions de tots els edificis de Blanquerna disposen de llums LED per reduir l’impacte en el consum elèctric. 
  • Des de meitat de juny del 2021, Blanquerna entra a formar part del grup de compra d’energia del CSUC (Consorci de Serveis Universitats de Catalunya) per a l’adquisició d’energia verda.
  • Separació de residus en l'àmbit de restauració, aprofitament dels excedents alimentaris (en virtut del conveni de col·laboració amb Nutrició Sense Fronteres), quantificació de reducció de l'ús de paper després de la implementació el sistema d'equipaments multifunció (fotocopiadora, impressora, escànner, etc.).

Àmbit social

  • Tots els treballadors es troben sota la cobertura del Conveni col·lectiu de treball de Blanquerna-URL, independentment de la seva jornada. Blanquerna-URL i la representació dels treballadors tenen acordats una sèrie de beneficis socials per a tota la plantilla, entre els quals es troben: dinar subvencionat, assegurances de responsabilitat civil i d'accidents, gratificació de permanència, formació, revisió mèdica gratuïta, plaça gratuïta per estudiar a les tres facultats de Blanquerna-URL per a empleats i familiars, cobertura del 100% del sou en cas de baixa i, finalment, la possibilitat de conciliació de vida laboral i familiar, afavorint la flexibilitat d'horari en funció de les necessitats individuals.
  • Així mateix, promouen una cultura empresarial amb responsabilitat, lideratge distribuït i diàleg.
  • Blanquerna-URL incorpora dins la seva plantilla persones amb necessitats especials de suport i alhora contracta serveis que ocupen persones amb necessitats especials.
  • Aposten per la vinculació amb empreses i organitzacions afins amb les quals ja es tenia un vincle de treball proper per tal d'explotar polítiques de fundraising i preservar el fons que es destinen al conjunt de beques i ajuts interns. També potencien convenis de col·laboració empresarial per obtenir finançament per a projectes de recerca. Blanquerna-URL destina diversos fons a la cobertura de pràctiques externes extracurriculars i als becaris de recerca. Al curs 2020-2021 es van donar 2.000.000 € en beques i ajuts.