Saltar al contingut principal
Consell de Treball,
Econòmic i Social de Catalunya
Logo del Consell de Treball, Econòmic i Social de Catalunya

Inici > Serveis > L'Observatori de l'RSE > Experiències anteriors > Unió Corporació Alimentària, SCCL

Unió Corporació Alimentària, SCCL

Experiència de responsabilitat social

Perfil

Tipus d'organització

Empresa d'Economia Social

Dimensió

Gran (250 treballadors/es o més)

Sector

Alimentació

Tipus d'experiència

Econòmica, Mediambiental, Social

Dades de l'empresa

Web de l'empresa

Accés al web

Activitat que desenvolupa

Transformació i comercialització de productes agropecuaris

Nombre de treballadors/es

138 persones treballadores

Facturació

70.026.000 euros

Documentació i resum

Resum

Àmbit econòmic:

 • Disposen d’un Codi d’ètica empresarial i, l’aposta d’aquesta Unió de Cooperativa per la transparència, també s’exigeix a les empreses i organitzacions amb les que treballen.
 • Gestió del capital: inverteixen periòdicament en patrocinis socials que queden recollits comptablement i avalats amb els certificats corresponents en cada cas.

Àmbit ambiental:

 • Durant l’exercici 2014-15 s’ha redactat una Declaració de la direcció sobre temes mediambientals i es va ampliar la política de control i gestió mediambiental.
 • Renovació de part de la flota de vehicles amb criteris mediambientals.
 • Compromís per reduir la seva petjada de carboni: instal·lació de plaques solars que han suposat reduir 76 tones de CO2 durant l’exercici 2014-15.
 • Recollida selectiva de residus.
 • Formació en criteris mediambientals adreçada a les persones treballadores i als socis de les cooperatives.

Àmbit social:

 • Impuls de les polítiques d’igualtat (criteris de contractació objectius i no sexistes / documentació generada per l’organització amb llenguatge no sexista, etc) Però, cal continuar millorant perquè en l’actualitat no hi ha cap directiva dona.
 • Accions formatives orientades a millorar el clima laboral i aconseguir un espais de treball més eficients i saludables.
 • Bossa d’hores que hagin treballat de més es poden compensar amb reducció de jornada o de dies sencers.
 • Unió de Cooperativa treballa de manera respectuosa amb altres religions i creences com és el cas de la Congregació de Jueus Ortodoxes Americans.
 • Col·laboren amb entitats del territori per a la inserció laboral dels joves i de persones amb risc d’exclusió social.