Saltar al contingut principal
Consell de Treball,
Econòmic i Social de Catalunya
Logo del Consell de Treball, Econòmic i Social de Catalunya

Inici > Serveis > L'Observatori de l'RSE > Experiències anteriors > Museu Nacional d'Art de Catalunya

Museu Nacional d'Art de Catalunya

Experiència de responsabilitat social

Perfil

Tipus d'organització

Administració Pública

Dimensió

Mitjana (de 50 a 249 treballadors/es)

Sector

Serveis

Tipus d'experiència

Econòmica, Mediambiental, Social

Dades de l'empresa

Web de l'empresa

Accés al web

Activitat que desenvolupa

Museu d'art

Nombre de treballadors/es

133 persones treballadores

Facturació

16.262.378 €

Documentació i resum

Resum

Memòria RSE MNAC 2021

Àmbit econòmic:

 • Disposen d’un Codi ètic i d’una política pròpia d’RS alineada amb l’Estratègia del Museu (un dels seus objectius és també la promoció de l’RS).
 • Disposen del certificat de responsabilitat social (IQNet SR 10) des de l’any 2013 (1a institució cultural, pública i museu de l’Estat espanyol a obtenir-la.
 • Promoció del desenvolupament local: 90% dels seus proveïdors són locals (província de Bcn).
 • Gestió del capital: exercici de transparència publicant el seu Informe d’auditoria de comptes anuals amb el detall de la seva informació econòmica-financera.

Àmbit ambiental:

 • Implantat un sistema de gestió ambiental que permet desenvolupar l’activitat del museu amb el màxim de respecte per l’entorn i minimitzar l’impacte.
 • Implementació de diverses mesures per a l'estalvi energètic: instal·lació sistemes de doble descàrrega, sensors d’humitat, etc.
 • Disposen d’una declaració ambiental que recull diagnosi i pla d’acció anual basada en la difusió ambiental, prevenció contaminació i millora contínua d’acord amb la norma ISO 14.001 i Reglament Europeu EMAS.
 • L'any 2021 el 45,4% dels residus van ser segregats per al seu reciclatge.

Àmbit social:

 • Implementació de diverses accions per a la millora de l’ambient de treball: política de RRHH que fomenti la participació, conciliació i desenvolupament personal; pla de formació alineat amb els objectius estratègics, organització trobada El Museu Nacional en Família on van participar només treballadors/es, fills i nets, etc. El 100 % de la plantilla va rebre formació. La despesa mitjana va ser de 14,50  i de 30 hores per persona el 2021.
 • Desenvolupament del compromís del museu amb la societat amb la implementació de diverses accions: El Museu és teu (projecte per arribar a nous col·lectius, com els de situació de risc), Museu Espai Comú d’Integració o Apropa Cultura (projectes comunitaris per arribar a la població més desafavorida).
 • Millorar l’accessibilitat del museu, també, per a persones amb discapacitats auditives o visuals.
 • Promoció de l’entrada social per a col·lectius específics (majors de 65 anys, menors 16 anys, estudiants, famílies, aturats i pensionistes).
 • Col·laboracions amb universitats mitjançant màsters i altres activitats, oferta de noves places per estudiants en pràctiques, però també, amb altres institucions del sector.