Saltar al contingut principal
Consell de Treball,
Econòmic i Social de Catalunya
Logo del Consell de Treball, Econòmic i Social de Catalunya

Inici > Serveis > L'Observatori de l'RSE > Experiències > Unió de Mútues

Unió de Mútues

Experiència de responsabilitat social

Perfil

Tipus d'organització

Entitat sense ànim de lucre

Dimensió

Gran (250 treballadors/es o més)

Sector

Serveis

Tipus d'experiència

Econòmica, Mediambiental, Social

Dades de l'empresa

Web de l'empresa

Accés al web

Activitat que desenvolupa

Serveis de gestió de la Seguretat Social

Nombre de treballadors/es

641 persones treballadores

Facturació

440.861.304,15 euros

Documentació i resum

Resum

Memòria d'RSE Unió de Mútues 2020

Àmbit econòmic

  • UM disposa d'un document pel qual els proveïdors han de declarar-se coneixedors del Codi Ètic i de Conducta de la Mútua i assumeixen una sèrie d'obligacions d'acord amb el seu esperit. Tenen una part important de proveïdors de licitació pública i publiquen la informació dels contractes als diferents portals de transparència existents a cada comunitat.

Àmbit ambiental

  • Disposen d’un Pla de gestió mediambiental 2019 amb mesures per mitigar i reduir l'impacte mediambiental. A més, la seva gestió mediambiental de tots els seus centres es realitza d'acord amb la norma ISO 14001: 2004.
  • Pel que fa a l'estalvi energètic i reducció del consum de recursos naturals, UM ha adoptat mesures diverses mesures per millorar l'eficiència energètica a la instal·lació elèctrica i a les instal·lacions de climatització.
  • Monitoritzen l’evolució del consum de materials d’oficina (tòner, paper, etc.) i sanitari per tal de reduir-ne el consum.
  • UM ha reduït les emissions de gasos d'efecte hivernacle i disposen del segell "Calculo i redueixo" del Ministeri per a la Transició Ecològica, inscrit en el Registre de la Petjada de Carboni. L'any 2020 van disminuir el 2,38% les emissions de GEH.

Àmbit laboral i social

  • UM està certificada pel Model d’Empresa Saludable d’AENOR que incorpora un concepte de salut integral, entès (seguint l'OMS) com "l'estat de complet benestar físic, psicològic i social, i no només l'absència de malaltia". Aquesta bona pràctica va ser seleccionada com a finalista de la segona edició dels guardons a les millors pràctiques de el sector de la PRL. 
  • També fan cursos de formació i sensibilització sobre PRL als seus treballadors/es. Durant el 2020 es van realitzar 30 jornades formatives internes, amb una duració mitjana de 2,8 hores.
  • Realitzen enquesta d’opinió habitualment i es reporten els resultats. Tenen un portal del treballador/a, una bústia "GesBuzón" per a suggeriments, reclamacions, etc.; reunions individuals, d’equip, etc. És una comunicació horitzontal i vertical. També ofereixen un servei de recolzament psicosocial.