Saltar al contingut principal
Consell de Treball,
Econòmic i Social de Catalunya
Logo del Consell de Treball, Econòmic i Social de Catalunya

Inici > Serveis > L'Observatori de l'RSE > Experiències > ADRINOC - Associació per al desenvolupament rural

ADRINOC - Associació per al desenvolupament rural

Experiència de responsabilitat social

Perfil

Tipus d'organització

Entitat sense ànim de lucre

Dimensió

Micro (menys de 10 treballadors/es)

Sector

Serveis

Tipus d'experiència

Econòmica, Mediambiental, Social

Dades de l'empresa

Web de l'empresa

Accés al web

Activitat que desenvolupa

Promoció del desenvolupament sostenible de la zona nord-oriental de Catalunya

Àmbit territorial

Catalunya

Nombre de treballadors/es

3 persones treballadores

Facturació

13.859 €

Documentació i resum

Resum

Memòria RSE Adrinoc 2020

Àmbit bon govern

 • Incorpora com a objectiu principal la resiliència territorial, amb la finalitat de consolidar de manera transversal la responsabilitat social al seu territori.
 • Ha elaborat accions i projectes amb l’objectiu d’establir aliances, compartir esforços i metodologies, així com aplicar les bones pràctiques de les entitats que formen part de l’associació.
 • Ha dissenyat i executat una formació sobre l’Agenda 2030 i els Objectius de Desenvolupament Sostenible per al personal tècnic de les administracions públiques d’àmbit comarcal i les entitats que participen en l’elaboració de l’Observatori de la Garrotxa.

Àmbit econòmic

 • ADRINOC ha adoptat un compromís paral·lel a favor del desenvolupament local i cultural de la seva zona d’influència.
 • Selecció dels proveïdors de materials i serveis amb criteris de gestió responsable.
 • Disposa de sistemàtica d’avaluació de clients, treballadors, proveïdors, vinculada a l'RSE.

Àmbit laboral i social 

 • La igualtat d’oportunitats, la flexibilitat horària i la formació són altres aspectes fonamentals en la política d’ADRINOC.
 • Ha participat en el projecte Gustum, que fomentava el desenvolupament rural mitjançant els productes agroalimentaris de qualitat del territori i l’establiment d’aliances amb els sectors de la restauració, el turisme i el comerç.
 • Du a terme campanyes promocionals de mercats i comerços locals de la zona.
 • Col·labora amb el projecte Odisseu, que fomenta el retorn i la inserció laboral de joves al medi rural.
 • Organitza jornades formatives i de sensibilització sobre diverses matèries de l’àmbit rural a estudiants i la ciutadania.
 • Forma part del projecte Cowocat rural, que fomenta l’emprenedoria, el cotreball i el teletreball mitjançant l’ús de les tecnologies de la informació i la comunicació (TIC) i el projecte Odisseu, amb la finalitat  de fomentar el retorn  i la inserció  laboral de joves  al  medi  rural,  creant  un  programa que  faciliti  aquest  retorn  i  que  promogui el  seu compromís  social amb  el territori.