Saltar al contingut principal
Consell de Treball,
Econòmic i Social de Catalunya
Logo del Consell de Treball, Econòmic i Social de Catalunya

Inici > Serveis > L'Observatori de l'RSE > Experiències anteriors > Laboratori de Referència de Catalunya S.A

Laboratori de Referència de Catalunya S.A

Experiència de responsabilitat social

Perfil

Tipus d'organització

Empresa

Dimensió

Mitjana (de 50 a 249 treballadors/es)

Sector

Salut

Tipus d'experiència

Econòmica, Mediambiental, Social

Dades de l'empresa

Web de l'empresa

Accés al web

Activitat que desenvolupa

Laboratori d'anàlisis clíniques

Nombre de treballadors/es

189 persones treballadores

Documentació i resum

Resum

Memòria d'RSE de Laboratori de Referència de Catalunya S.A 2020

Àmbit de Bon Govern

  • Està implicada en la lluita contra el frau i la corrupció, per això segueix un codi de conducta ètic enfocat a la clientela i els proveïdors i les proveïdores.

Àmbit Econòmic

  • Al seu web es pot accedir a informació econòmica com: declaració de béns de gerència, seguiment econòmic, pressupostos i comptes anuals auditats.

Àmbit mediambiental

  • Ha implementant l'ISO 14001.
  • Fa campanyes de sensibilització al seu personal per minimitzar l'impacte de l'ús del paper, el cartó o el plàstic en l'empresa.
  • Inclou al pla d’acollida de les noves incorporacions informacions sobre aspectes ambientals.
  • Ha identificat els residus que generen i el seu impacte en el medi ambient i han establert contractes amb empreses especialitzades per garantir la seva correcta gestió. Existeixen procediments i resums específics sobre com s'han de gestionar els diferents tipus de residu.

Àmbit laboral i social

  • Elaboració i anàlisi d'una enquesta per al seu personal amb l'objectiu de conèixer de primera mà l'opinió sobre la igualtat en l'entorn laboral. Els resultats ajudaran a definir i enfocar el pla propi del LRC.
  • Formació sobre assetjament sexual laboral per raó de sexe i presentació del protocol treballat per la Comissió d'igualtat.
  • Ofereix sessions formatives acordades amb docents universitaris de prestigi i importants experts en matèries relacionades amb el seu àmbit.
  • Defensa l'ocupació de qualitat, amb millores salarials respecte al salari que estableix el conveni, amb unes condicions pactades en tot moment amb el Comitè d'Empresa.