Saltar al contingut principal
Consell de Treball,
Econòmic i Social de Catalunya
Logo del Consell de Treball, Econòmic i Social de Catalunya

Inici > Serveis > L'Observatori de l'RSE > Experiències anteriors > B-Biosca, SL

B-Biosca, SL

Experiència de responsabilitat social

Perfil

Tipus d'organització

Empresa

Dimensió

Petita (entre 10 i 49 treballadors/es)

Sector

Construcció

Tipus d'experiència

Econòmica, Mediambiental, Social

Dades de l'empresa

Web de l'empresa

Accés al web

Activitat que desenvolupa

Construcció

Nombre de treballadors/es

49,66 persones treballadores

Facturació

4.968.905,13 €

Documentació i resum

Resum

Memòria de sostenibilitat B-Biosca 2018

Àmbit econòmic

 • Es disposa d’una política de responsabilitat social i un sistema de gestió integrat de la qualitat, el medi ambient i la seguretat i salut en el treball.
 • S’ha elaborat un mapa dels grups d’interès del grup que identifica els canals preferents per comunicar-s’hi i els temes d’interès de cada un d’ells.
 • S’ha realitzat un codi d’ètica que permet garantir un comportament responsable en el desenvolupament de l'activitat, més enllà de l’obligat compliment de la llei.

Àmbit ambiental

 • L’organització porta un seguiment i control del consum d’aigua i energia i de la gestió de residus, en les instal·lacions i en obres, per poder establir objectius anuals dins el procés de millora contínua.
 • Es disposa d’un manual de bones pràctiques ambientals i de cartells informatius sobre la gestió de l’aigua, l’energia i els residus. L'any 2018 es va reduir el consum d'aigua un 4,93% respecte del 2017. El consum de plàstic es va reduir un  3,60%.
 • S’ha elaborat un procediment de control intern per a les obres que es realitzen a través d’un programa de punts d’inspecció (PPI). 
 • Es porta un control exhaustiu dels consums energètics i de l’impacte que representen per a l’entorn on s’opera.

Àmbit social

 • El grup contribueix amb la comunitat −associacions esportives, instituts de recerca biomèdica, fundacions i amb les festes majors del barri, entre d’altres accions− tant de forma econòmica com amb material.
 • Amb l’objectiu d’implicar-se més activament amb l'entorn, paral·lelament a les associacions/ organismes amb les que participen, realitzen donacions a diverses associacions i entitats del territori.
 • S’ha facilitat una enquesta a la plantilla per detectar qualsevol problema lingüístic que puguin tenir i potenciar la llengua catalana com a llengua vehicular, sempre que sigui possible. Aquesta acció permet millorar la comunicació interna amb tot l’equip humà.
 • Es disposa d’un manual de benvinguda per a les noves incorporacions a l’empresa. El 2018 el 87'3% de la plantilla va participar en cursos de formació