Saltar al contingut principal
Consell de Treball,
Econòmic i Social de Catalunya
Logo del Consell de Treball, Econòmic i Social de Catalunya

Inici > Serveis > L'Observatori de l'RSE > Experiències > Asemon Consultors Laborals, SL

Asemon Consultors Laborals, SL

Experiència de responsabilitat social

Perfil

Tipus d'organització

Empresa

Dimensió

Micro (menys de 10 treballadors/es)

Sector

Serveis

Tipus d'experiència

Econòmica, Mediambiental, Social

Dades de l'empresa

Web de l'empresa

Accés al web

Activitat que desenvolupa

Consultoria laboral

Nombre de treballadors/es

4 persones treballadores

Documentació i resum

Resum

Memòria de bones pràctiques Asemon 2022

Àmbit de bon govern

 • Han elaborat un codi ètic i un codi de conducta consultables al seu web.
 • També han participat a diferents formacions en RSE elaborades per Respon.cat i el Consell de Relacions Laborals.
 • Estan implantant accions per a l'assoliment de l'Agenda 2030 a l'empresa i a les comunicacions amb la clientela, tals com: comunicacions d'igualtat de gènere i integració de persones amb discapacitat.

Àmbit econòmic

 • Han elaborat un protocol de seguiment a les compres on prioritzen les compres de proximitat i amb valor, per exemple per Nadal, on es van comprar els lots de la plantilla a una empresa del tercer sector. També es va regalar un llibre comprat a una llibreria local on tota la recaptació es va destinar a una ONG vinculada a l'ELA.

Àmbit mediambiental

 • S'han canviat totes les bombetes i sistemes d'il·luminació a plafons LED.
 • Realització d'un contracte amb un proveïdor per a la destrucció del paper i el reciclatge dels seus residus.
 • Fomenten l'ús del transport públic al estar al centre de Barcelona, incloent la retribució flexible del tiquet de transport.

Àmbit laboral i social

 • Temps de gestió flexible del temps de treball, flexibilitat en les entrades i les sortides. Implantació d'entre un i dos dies de teletreball a tot el personal de consultoria.
 • Campanya formativa del protocol d'assetjament.
 • Elaboració del pla d’igualtat i estudi de la nostra bretxa salarial.
 • Sensibilització en igualtat i diversitat, a través de diverses formacions en igualtat.
 • Signatura d’un acord amb el programa de La Caixa "Incorpora", per integrar persones amb dificultats de trobar feina, i amb la Fundació Gentis.
 • Campanya de foment del llenguatge inclusiu a les comunicacions i a la documentació que fa servir la seva clientela.