Saltar al contingut principal
Consell de Treball,
Econòmic i Social de Catalunya
Logo del Consell de Treball, Econòmic i Social de Catalunya

Inici > Serveis > L'Observatori de l'RSE > Experiències > Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya

Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya

Experiència de responsabilitat social

Perfil

Tipus d'organització

Empresa

Dimensió

Gran (250 treballadors/es o més)

Sector

Serveis

Tipus d'experiència

Econòmica, Mediambiental, Social

Dades de l'empresa

Web de l'empresa

Accés al web

Activitat que desenvolupa

Transport públic

Nombre de treballadors/es

1.944 persones treballadores

Facturació

244.044 milers d'euros

Documentació i resum

Resum

Memòria RSE FGC 2020

Àmbit econòmic

 • Realitzen una gestió econòmica basada en criteris d’eficiència, rendibilitat, productivitat i ètic, responent davant de la societat, complint amb les seves responsabilitats i creant valor compartit a les seves parts interessades. Es dóna èmfasi en la contribució, de FGC, al dinamisme socioeconòmic dels territoris; especialment als de muntanya, a través d’inversió en infraestructures.

Àmbit ambiental

 • FGC promou iniciatives i conductes encaminades a fer un ús òptim dels recursos, a minimitzar el volum de residus generats i a fomentar-ne la seva valorització, a reduir els nivells de soroll, i a promoure les estacions de muntanya com a instruments de protecció de la natura i d’ordenació i reequilibri del territori. Alguns exemples són:
  • FGC ha aprovat una política única que inclou aspectes ambientals i que abasta totes les explotacions de l’àmbit de Turisme i Muntanya.
  • Projecte d’inventari i caracterització de les emissions industrials dels tallers de manteniment de les Línies Metropolitanes.
  • Diagnosi sobre les pràctiques ambientals de tot FGC, realitzada amb l’objectiu d’identificar possibles àrees de millora.
  • Cal destacar que l’ús del transport ferroviari en comparació amb el transport per carretera suposa una reducció en la contaminació de l’entorn important. FGC controla de manera directa l’impacte de la seva activitat i procura la minimització del seu ús de recursos.
  • El seu sistema de gestió ambiental segueix la norma ISO 14001, a més es realitzen auditories ambientals de forma periòdica que possibiliten mostrar el compliment dels compromisos i principis d’acció de forma transparent i objectiva.
  • També, s’impulsen accions de sensibilització i formació ambiental per a la plantilla. L'any 2020 hi va haver una reducció del 25,24 % en l'emissió de gasos d'efecte hivernacle i d'un 11,25% pel que fa al consum energètic.

Àmbit social

 • En matèria d’igualtat d’oportunitats i d’acord amb l’ODS 5, s’impulsen accions per garantir la igualtat en el tracte de totes les persones i evitar qualsevol discriminació. Per exemple, amb l’adhesió d’FGC a l'estratègia europea Women in Transport; etc.
 • Es realitza un gran esforç per a la formació de tota la plantilla en les diferents àrees estratègiques de la companyia. Durant l’any 2020 es van realitzar 66.057 hores de formació.
 • Més enllà de les accions realitzades, a través de la seva activitat principal, per a la societat; FGC impulsa diverses col·laboracions amb entitats, de conservació i promoció del patrimoni històric, i de promoció de la llengua, la cultura i l’esport.
 • Cal destacar la seva col·laboració activa amb entitats sense ànim de lucre posant a la seva disposició espais dintre de les seves estacions, col·laborant a través de beques, cessió d’espais i materials, tertúlies i descomptes, entre d’altres.
 • L'any 2020 el 97,64 % de les licitacions complien amb criteris socialment responsables.