Saltar al contingut principal
Consell de Treball,
Econòmic i Social de Catalunya
Logo del Consell de Treball, Econòmic i Social de Catalunya

Inici > Serveis > L'Observatori de l'RSE > Experiències anteriors > Institut Català d'Oncologia - ICO

Institut Català d'Oncologia - ICO

Experiència de responsabilitat social

Perfil

Tipus d'organització

Empresa

Dimensió

Gran (250 treballadors/es o més)

Sector

Salut

Tipus d'experiència

Econòmica, Mediambiental, Social

Dades de l'empresa

Web de l'empresa

Accés al web

Sector i subsector

Salut

Nombre de treballadors/es

1.369 persones treballadores

Facturació

284.491.556 €

Documentació i resum

Resum

Memòria de sostenibilitat 2020

Àmbit econòmic

 • Disposa d’un nou model de gestió clínica, que té per objectiu de millorar l’eficiència, l’eficàcia i la qualitat i, alhora, garantir l’atenció integral del pacient.
 • L’ICO ha estat guardonat pel premi Best in Class com a millor hospital en responsabilitat social corporativa (RSC).
 • L’ICO subscriu els principis del Pacte Mundial de l’ONU i elabora la memòria de sostenibilitat d’acord amb la Guia de Global Reporting Initiative (GRI), versió G4, reporta els avenços produïts en matèria econòmic, social i mediambiental.
 • Alineació del seu Pla estratègic 2019-2022 i Pla de responsabilitat social corporativa 2019-2022 amb els ODS prioritaris i secundaris, amb participació de la plantilla.
 • S’ha elaborat, publicat i comunicat als seus proveïdors el “Codi de bones pràctiques en la Contractació Pública”. Amb el compromís de fomentar el diàleg actiu amb els proveïdors i desenvolupar processos de selecció i avaluació basats en la sostenibilitat. A més, l’ICO ha rebut el certificat SGE 21 de Forètica en Gestió Ètica i Socialment Responsable.

Àmbit social i laboral

 • Desplegament del programa de formació i capacitació professional corporatiu.
 • Definició d’un model de treball participatiu mitjançant comissions i grups de treball.
 • Intensificar la comunicació interna, transmetent informació clara sobre les mesures de sostenibilitat.
 • Adhesió al Charter de la Diversidad per tal d’assegurar la igualtat d’oportunitats i el respecte a la diversitat; i a la iniciativa Más mujeres, mejores empresas per augmentar la presència de dones en els llocs directius i els comitès de direcció.
 • Gestió del talent basat en competències i funciona el programa “Tenim cura de tu” per a la formació de la seva plantilla en matèria de prevenció, mindfulness i salut.
 • L’ICO forma part del projecte Escolab que, impulsat per l’Ajuntament de Barcelona, vol acostar els centres de recerca als estudiants. L’any 2020 s’han fet cinc visites presencials i dues de virtuals a l’ICO d’un total de 154 alumnes de set instituts.

Àmbit ambiental

 • Obtenció del certificat de Membre de la Xarxa Global d’Hospitals Verds i Saludables, que promou més sostenibilitat i salut ambiental en el sector de la salut, enfortint el sistemes d'aquest sector a nivell mundial.
 • Entitat adherida al Programa d’Acords Voluntaris per a la Reducció d’emissions de gasos amb efecte hivernacle.
 • Implantació del pla d’eficiència energètica. Disposen de sis carregadors per a cotxes elèctrics i s'han reduit les emissions en 1.083 tones de CO2 l'any 2020. També han reduit el consum d'aigua i paper el 2,1% i 21%, respectivament.
 • En l’àmbit de la mobilitat del personal i de l’edifici, l’ICO està promocionant l’ús del vehicle elèctric amb la implantació de punts de càrrega.