Saltar al contingut principal
Consell de Treball,
Econòmic i Social de Catalunya
Logo del Consell de Treball, Econòmic i Social de Catalunya

Inici > Serveis > L'Observatori de l'RSE > Experiències > Sumcab, SL

Sumcab, SL

Experiència de responsabilitat social

Perfil

Tipus d'organització

Empresa

Dimensió

Mitjana (de 50 a 249 treballadors/es)

Sector

Industrial

Tipus d'experiència

Econòmica, Mediambiental, Social

Dades de l'empresa

Web de l'empresa

Accés al web

Activitat que desenvolupa

Fabricació de cables

Nombre de treballadors/es

88 persones treballadores

Facturació

48 M €

Documentació i resum

Resum

Informe de progrés Sumcab Specialcable Group 2020

Àmbit econòmic

 • No tenen codi ètic. Tenen algunes bones pràctiques com: repartir entre tots els treballadors els regals rebuts per proveïdors.

Àmbit mediambiental

 • Disposen dels certificats ISO 9001 amb Certificat d’IRIS, i el certificat ISO 14001.
 • Existeix un Comitè de Qualitat que dicta la política mediambiental amb reunions trimestrals.
 • Disposen d'una política de qualitat (ISO 9001: 2008), conjuntament amb la mediambiental (ISO 14001: 2004).
 • Per als residus disposem d'una paperera al costat de cada taula de treball per al seu reciclatge, utilitzem preferentment paper reciclat, evitem seu ús quan els és possible guardant els documents en format digital, utilitzem el paper reciclat per fer fotocòpies, i quan els és possible fan servir el paper per les dues cares al fotocopiat i impressió de documents. Han instal·lat llums LED per tal de millorar l'eficiència energètica.

Àmbit social

 • Col·laboren amb Cruz Roja, Médicos sin Fronteras, el Banc d’Aliments de Barcelona (econòmicament i materialment) i el reciclatge de paper el realitza la Fundació Trini Jove.
 • Mesures de conciliació familiar i laboral: flexibilitat horària (segons necessitats personals), reducció de jornada per maternitat i paternitat.
 • Formació: idiomes, prevenció de riscos cursos per a la utilització de carretons elevadors, primers auxilis i ajudes per a la formació acadèmica.
 • No es desenvolupen accions específiques adreçades a aconseguir una igualtat numèrica quant a la contractació d’homes i dones, es valora per a cada lloc de treball.
 • Servei de menjador a l’empresa amb sofàs i zona recreativa.
 • Es realitzen revisions mèdiques anuals.
 • Han instal·lat un desfibril·lador semi-automàtic (DEA) a la zona d’accés a les oficines i han fet un curset d’ús.
 • Enquesta anual de satisfacció als clients.