Saltar al contingut principal
Consell de Treball,
Econòmic i Social de Catalunya
Logo del Consell de Treball, Econòmic i Social de Catalunya

Inici > Serveis > L'Observatori de l'RSE > Experiències > Grup Claror

Grup Claror

Experiència de responsabilitat social

Perfil

Tipus d'organització

Empresa

Dimensió

Gran (250 treballadors/es o més)

Sector

Serveis

Tipus d'experiència

Econòmica, Mediambiental, Social

Dades de l'empresa

Web de l'empresa

Accés al web

Activitat que desenvolupa

Serveis d'activitat física

Nombre de treballadors/es

595 persones treballadores

Facturació

4.617481 €

Documentació i resum

Resum

Memòria i Balanç d'activitat 2021

Àmbit econòmic

 • Disposen d’un codi ètic (valors: integritat, credibilitat, equitat, diàleg, transparència, dignitat, legalitat, compromís cívic, sostenibilitat, responsabilitat).
 • Presència a congressos internacionals per a la millora dels seus serveis.
 • Gestió de clients més personalitzada mitjançant la instal·lació d'un nou software.
 • Busquen proveïdors que sumin valor.
 • Realitzen auditories econòmiques anuals i publicació dels seus resultats.

Àmbit ambiental

 • El Projecte eco-lògics traça el camí per esdevenir una entitat verda.
 • Programa d’eficiència energètica: ús de raigs ultraviolats C per a la desinfecció de l’aigua de les piscines.
 • Implementació de sistemes d’immòtica.
 • Es fan campanyes campanyes de sensibilització: paricipació en la IV Marató d'Estalvi Energètic, en el Dia Mundial del Medi Ambient, etc. L'any 2020 hi va haver una disminució del consum d'aigua del 33%. També va disminuir el consum de l'electricitat i el gas (31% i 27%, respectivament).

Àmbit social

 • Tenen una comissió d’igualtat.
 • Fomenten bons hàbits amb el projecte empresa saludable mitjançant xerrades, tallers, setmanes temàtiques, etc.
 • Tenen en compte col·lectius vulnerables: inserció i beques (Ex. Projecte barris). L'any 2021 hi havia 14 persones amb diversitat funcional dins la plantilla de treballadors.
 • Donen suport a entitats socials: Amics de la gent gran, Associació Superacció, Centre Obert Glamparetes (Càritas), Casal dels Infants, Associació Encert, Associació Aprenem i Fundació Miquel Valls. Ajut econòmic a la inscripció d'infants saharauis que són acollits per famílies de BCN, entre altres.
 • Suport a l’organització d’activitats que combinen esport i solidaritat: Mullat per l’esclerosi, Trailwalker, etc.
 • Foment de la llengua catalana (elaboració diccionari fitness en català, etc).