Saltar al contingut principal
Consell de Treball,
Econòmic i Social de Catalunya
Logo del Consell de Treball, Econòmic i Social de Catalunya

Inici > Serveis > L'Observatori de l'RSE > Experiències > Fundació Portolà

Fundació Portolà

Experiència de responsabilitat social

Perfil

Tipus d'organització

Fundació

Dimensió

Mitjana (de 50 a 249 treballadors/es)

Sector

Serveis

Tipus d'experiència

Econòmica, Mediambiental, Social

Dades de l'empresa

Web de l'empresa

Accés al web

Nombre de treballadors/es

139 persones treballadores

Facturació

1.602.000 €

Documentació i resum

Resum

Memòria Fundació Portolà 2021

Àmbit econòmic

 • Codi de conducta: a la memòria menciona que tenen un codi ètic i s’ha realitzat formació per a tot al personal.
 • Disposen d'un sistema de gestió de qualitat Certificat ISO 9001 en els àmbits: Centre Especial de Treball (CET), Serveis externs: neteja i jardineria i Suport sociolaboral.
 • Adaptació de tota la documentació a la nova norma any 9001:2015.
 • També disposen d’un document on expliquen la seva política de qualitat (missió i valors de l’organització).
 • Publicació i transparència d’informes de resultats econòmics (d’acord amb la nova llei de transparència). A la seva pàgina web tenen un apartat específic sobre “comptes clars”.

Àmbit ambiental

 • Utilitzen sabons i productes naturals.
 • Els productes que utilitzen de neteja són biodegradables i no contenen amònics. També realitzen sensibilització a la plantilla sobre la cura del medi ambient.
 • Els seus detalls corporatius utilitzen materials sostenibles (cotó ecològic a les cistelles de nadó, etc).

Àmbit social

 • Igualtat d’oportunitats i no discriminació: han creat un Comitè sobre prevenció de riscos penals i s’ha fet formació a tot el personal sobre procediments de prevenció d’assetjament sexual i per raó de sexe. L'any 2021 el 84% de la plantilla era personal amb discapacitat.
 • Les persones treballadores reben formació contínua amb els monitors i personal de suport i formació puntual que es realitza en horari laboral per a personal intern i/o extern de la fundació sobre àrees de treball específiques. L'any 2021 es van realitzar un total de 6.585 hores de formació.
 • Disposen d’una unitat de Suport a l’Activitat Professional (persones amb discapacitat) que consisteix en: Pla d’Atenció Individual del PDI; Formació interna; Gestió i tràmits; Coordinació amb entitats externes; Informació sobre recursos: suport domicili, pisos tutelats, assistents judicials, etc.
 • Informes socials i psicològics: incapacitacions judicials, revisions de grau, etc.
 • Integració amb la comunitat: aproximació del programa UN A UN de formació per part del Fons Social Europeu (FSE) i gestionat per Fundació ONCE. Consisteix en apropar aquest programa a les persones amb discapacitat intel·lectual.
 • La fundació ha col·laborat amb les següents entitats: Dincat; Coordinadora catalana de fundacions; Taula del Tercer Sector; Charter de la diversitat; Recinte Industrial de la Colònia Güell; Cambra de Comerç de Barcelona; Pimec; Gremi de jardineria. Tambr es col·labora amb la iniciativa Business With Social Value que fomenta la inclusió de l’RSC de forma voluntària a la dimensió social i ambiental de les empreses, entre altres.