Saltar al contingut principal
Consell de Treball,
Econòmic i Social de Catalunya
Logo del Consell de Treball, Econòmic i Social de Catalunya

Inici > Serveis > L'Observatori de l'RSE > Experiències anteriors > Delta, SCCL

Delta, SCCL

Experiència de responsabilitat social

Perfil

Tipus d'organització

Empresa d'Economia Social

Dimensió

Petita (entre 10 i 49 treballadors/es)

Sector

Serveis

Tipus d'experiència

Econòmica, Mediambiental, Social

Dades de l'empresa

Web de l'empresa

Accés al web

Activitat que desenvolupa

Serveis per al desenvolupament infantil

Sector i subsector

Serveis d'atenció als infants i llurs famílies

Nombre de treballadors/es

13 persones treballadores

Facturació

1.276.591 €

Estructura de la propietat

Societat cooperativa

Documentació i resum

Resum

Memòria RSE Delta 2019

Àmbit econòmic:

  • Els continguts de la memòria s’han elaborat aplicant els criteris que determinen les directrius del Global Reporting Initiative (GRI) de la Guia G4, seguint els principis específics de materialitat, participació dels grups d’interès, context de sostenibilitat i exhaustivitat.

Àmbit ambiental:

Les principals mesures emprades han estat:

  • Reduir l’ús de paper imprès en favor de sistemes informàtics de gestió de la informació.
  • Reutilitzar el material i productes que, un cop finalitzada la seva vida útil, es fan servir amb unes altres funcions i utilitats (paper imprès, pots, recipients, caixes, teles, diaris, etc.)
  • Reciclar els residus generats, malgrat que la l’activitat productiva pràcticament no en genera, per tant, l’impacte ambiental és molt limitat.
  • Altres bones pràctiques com a mesura de conservació i de reducció de consum d’energia elèctrica i aigua: llums de baix consum, tancament d’ordinadors un cop finalitzada la jornada laboral, etc. S’ha realitzat una auditoria energètica amb la cooperativa de segon grau UNI.CO. Sccl, especialista en eficiència energètica i energies renovables, per tal d’impulsar les accions concretes que permetin la reducció del consum elèctric actual i les emissions de CO2 a l’atmosfera.

Àmbit social

  • Seminaris d'Atenció als infants amb necessitats eductives especials i les seves famílies.
  • Així mateix es continua en la mateixa línia de col·laboració amb altres cooperatives i entitats d’economia social del sector, cercant polítiques de promoció, de formació o de treball conjunt.
  • Durant el 2019 el 94,69% de les persones treballadores van rebre formació específica.