Saltar al contingut principal
Consell de Treball,
Econòmic i Social de Catalunya
Logo del Consell de Treball, Econòmic i Social de Catalunya

Inici > Serveis > L'Observatori de l'RSE > Experiències anteriors > Grup Viver de Bell-lloc

Grup Viver de Bell-lloc

Experiència de responsabilitat social

Perfil

Tipus d'organització

Entitat sense ànim de lucre

Dimensió

Mitjana (de 50 a 249 treballadors/es)

Sector

Serveis

Tipus d'experiència

Econòmica, Mediambiental, Social

Dades de l'empresa

Web de l'empresa

Accés al web

Activitat que desenvolupa

Entitat per promoure el creixement personal i laboral de persones amb discapacitat mental

Nombre de treballadors/es

226 persones treballadores

Facturació

5.824.857 € euros

Documentació i resum

Resum

Memòria RSE Grup Viver de Bell-lloc 2020

Àmbit econòmic

  • Al seu pla estratègic ha incorporat els ODS de les Nacions Unides com una de les línies estratègiques principals. Ha fet una primera anàlisi de com intervé en cada un d’aquests objectius i està plantejant accions.
  • Ha elaborat un codi ètic i ha constituït un comitè per vetllar pel seu compliment.

Àmbit ambiental

  • El conjunt de les seves accions de sostenibilitat han estat presents al conjunt de les seves activitats.
  • Ha iniciat noves formes de recollida de residus, ha reduït la petjada de carboni total i promou que la conducta sigui respectuosa amb el medi ambient.

Àmbit laboral i social

  • La seva política posa a les persones al centre i treballa per erradicar les desigualtats i les discriminacions internament.
  • Ha impulsat l’ús del llenguatge no sexista revisant tots els textos de l’organització; ha fet difusió a tota l’organització del Protocol per a la prevenció i el tractament de l’abús sexual i l’assetjament sexual i per raó de gènere, i ha iniciat la formació sobre aquests temes.
  • Incorpora un sistema de flexibilitat horària per garantir l’equilibri entre la vida professional i la privada.
  • Col·labora amb altres entitats del territori, tant socials com empresarials i de l’Administració pública, creant aliances per avançar conjuntament.