Saltar al contingut principal
Consell de Treball,
Econòmic i Social de Catalunya
Logo del Consell de Treball, Econòmic i Social de Catalunya

Inici > Serveis > L'Observatori de l'RSE > Experiències > Fundació Institut Guttmann

Fundació Institut Guttmann

Experiència de responsabilitat social

Perfil

Tipus d'organització

Fundació

Dimensió

Gran (250 treballadors/es o més)

Sector

Serveis

Tipus d'experiència

Econòmica, Mediambiental, Social

Dades de l'empresa

Web de l'empresa

Accés al web

Activitat que desenvolupa

Hospital de neurorehabilitació

Nombre de treballadors/es

464 persones treballadores

Documentació i resum

Resum

Memòria - Balanç social Fundació Institut Guttmann 2022

Àmbit econòmic

 • A través d’una firma experta independent, realitza una Auditoria de Comptes Anual per tal de garantir la seva correcta gestió patrimonial.
 • El Patronat va crear la Comissió de Seguiment Econòmic de l’Institut Guttmann que, formada per membres del patronat, de l’equip directiu i persones independents expertes en economia i finances, supervisa periòdicament els comptes econòmics de la fundació i vetlla per la correcta formulació dels comptes anuals, els pressupostos de l’exercici i la seva liquidació, així com qualsevol altre encàrrec d’assessorament o anàlisi en matèria econòmica que li encarregui el Patronat.

Àmbit ambiental

 • L’edifici ha estat certificat amb una Qualificació Energètica B.
 • Pla Estratègic 2020-2025 i de la que en són els seus màxims exponents la certificació internacional ISO 14.001 i el reconeixement europeu EMAS. De la Política Ambiental, se’n deriven el Pla Ambiental i el Programa d’objectius anuals de Medi ambient. El 2016 va aconseguir la certificació mediambiental ISO-14001.
 • Es destaquen varies actuacions per reduir el consum d'energia.
 • Durant 2022 s'han mantingut els criteris de sostenibilitat a la política de compres amb l'objectiu d'ajudar a conservar els recursos naturals, estalviar energia i minimitzar i evitar els residus durant algun dels processos del seu cicle de vida.

Àmbit social

 • Codi ètic, transparència i bon govern. Incorporat a la pàgina web.
 • Reacreditació de la JointCommission International, pel compliment dels paràmetres de qualitat de l'agència no governamental americana d’acreditació d’establiments sanitaris que vetlla per millorar la seguretat i la qualitat de les organitzacions de salut.
 • Adhesió a l'Economia del Bé Comú.
 • Adhesió al Pacte Mundial de les Nacions Unides per a la responsabilitat de les organitzacions.
 • Exerceix una política de total transparència informativa mitjançant l'edició anual de la Memòria - Balanç Social i també, a partir d’enguany, a través de l’Informe de Responsabilitat Social Corporativa.
 • Un total de 706 professionals que han treballat durant l’any 2022 per l’Institut Guttmann han rebut formació.