Saltar al contingut principal
Consell de Treball,
Econòmic i Social de Catalunya
Logo del Consell de Treball, Econòmic i Social de Catalunya

Inici > Serveis > L'Observatori de l'RSE > Experiències > Grupo Menarini

Grupo Menarini

Experiència de responsabilitat social

Perfil

Tipus d'organització

Empresa

Dimensió

Gran (250 treballadors/es o més)

Sector

Farmacèutic

Tipus d'experiència

Econòmica, Mediambiental, Social

Dades de l'empresa

Web de l'empresa

Accés al web

Activitat que desenvolupa

Desenvolupament, comercialització i fabricació de productes farmacèutics

Nombre de treballadors/es

17.447 persones

Facturació

116 M €

Documentació i resum

Resum

Informe de sostenibilitat Grup Menarini 2020

Àmbit econòmic

 • Menarini va aportar la seva experiència a la creació de la "Guia de la Responsabilitat Social empresarial en les Pimes " promoguda per la patronal CECOT, amb la col·laboració de l'escola de negocis ESADE.
 • Menarini España ha estat pionera en la gestió dels seus sistemes de Qualitat i Prevenció de Riscs Laborals, integrats sota el concepte de "Qualitat total ". En el seu moment, va ser una de les primeres empreses farmacèutiques en aconseguir les certificacions EMAS (registre mediambiental europeu), ISO 9001, ISO 14001 i OHSAS 18001:199

Àmbit ambiental

 • Menarini España implanta sistemes de millora contínua com la utilització de tecnologia pròpia per reduir la quantitat de residus, contribuint així a la sostenibilitat medi ambiental.
 • Per a l'avaluació d'aspectes ambientals, Laboratorios Menarini utilitza un document anomenat "Llista de verificació d'aspectes ambientals" que és anualment emplenat pel Responsable de cada Grup d'Activitat, junt amb el Responsable de Qualitat Total.
 • Menarini tracta els residus directes tenint en compte factors com: magnitud (evolució de la generació, any rere any), destí, final del residu en qüestió (aplicable només a aspectes ambientals de residus), perillositat, estat de regulació i parts afectades.
 • Laboratoris Menarini anualment inclou en seu objectius de gestió ambiental, la realització de mesures preventives, a fi de reduir el consum de recursos naturals (paper, cartró...) i la generació de residus d'envasos.
 • L'avaluació de l'impacte mediambiental relacionat amb l'abocament d'aigua residual es realitza a través de l'avaluació de l'evolució del paràmetre “Demanda Química d'Oxigen decantada (mgO2/l)”.
 • S'ha realitzat la recopilació d'informació a través de la "Llista de verificació d'aspectes ambientals" i es va analitzar la capacitat d'influència de Laboratoris Menarini sobre els diferents aspectes indirectes identificats, valorant les possibles actuacions a desenvolupar per reduir el seu impacte associat.

Àmbit social

 • El Grup Menarini España assumeix una sèrie de compromisos de caràcter ètic com a empresa socialment responsable. Aquestes exigències abasten l'àmbit social amb l'objectiu últim de conciliar els interessos i processos de l'activitat empresarial, amb els valors i demandes de la societat actual.
 • L'any 2020 es van realitzar un total de 5.341,08 hores de formació.
 • Es va fer donació de 10.000 euros i 2.500 productes d'autocura per al Banc Farmacèutic i 140.000 euros per a projectes de recerca.