Saltar al contingut principal
Consell de Treball,
Econòmic i Social de Catalunya
Logo del Consell de Treball, Econòmic i Social de Catalunya

Inici > Serveis > L'Observatori de l'RSE > Experiències anteriors > Grupo Menarini

Grupo Menarini

Experiència de responsabilitat social

Perfil

Tipus d'organització

Empresa

Dimensió

Gran (250 treballadors/es o més)

Sector

Farmacèutic

Tipus d'experiència

Econòmica, Mediambiental, Social

Dades de l'empresa

Web de l'empresa

Accés al web

Activitat que desenvolupa

Desenvolupament, comercialització i fabricació de productes farmacèutics

Nombre de treballadors/es

552 persones

Facturació

15,8 M €

Documentació i resum

Resum

Informe de progrés Grup Menarini 2021

Àmbit de bon govern

 • Ha identificat els seus grups d’interès i ha prioritzat els seus temes materials. 
 • Promou els valors, l'ètica en els negocis i la protecció dels drets socials. Per això, ha dut a terme una campanya de comunicació a través de correu electrònic per comunicar als grups d’interès la rellevància de la consideració d'aspectes ASG (ambientals, socials i de governança) en la gestió dels riscos.
 • Té un comitè de responsabilitat social corporativa format per 6 persones: 3 homes i 3 dones.
 • Està compromesa amb l'Agenda 2030 i els Objectius de Desenvolupament Sostenible.
 • Està adherida al Pacte Mundial de les Nacions Unides.

Àmbit ambiental

 • Anualment, elabora la Declaració Ambiental, que es realitza tenint en compte els requisits establerts en la norma UNEIX-EN ISO14001 de Sistemes de Gestió Ambiental i el Reglament de la Unió Europea 1221/2009 d'Ecogestió i Ecoauditoria (EMAS). A més és verificada per una entitat independent.
 • Ha reduït la generació de residus de plàstic, del consum elèctric i les emissions de CO2.
 • Realització de campanyes i sensibilització al personal per fomentar la seva implicació en la cura del medi ambient.
 • L'any 2021, el 63% dels residus totals generats s'han tractat a través d'operacions d'avaluació (codi R), orientats a una possible recuperació, regeneració, reutilització, reciclatge o qualsevol altra utilització del residu.

Àmbit laboral i social

 • El 98% de la plantilla té contracte indefinit. Fomenta la conciliació laboral i la vida privada millorant permisos.
 • Té una política de desconnexió digital que reconeix els temps de descans legal del personal.
 • Ofereix beneficis socials com servei de restauració a preu reduït i pòlissa d'assegurança, i contribueix a pagar els costos educatius dels fills de la plantilla amb l'objectiu que puguin assolir el nivell formatiu més alt possible.
 • Aposta pel talent jove i té programes de pràctiques que ofereixen al jovent una primera oportunitat professional.
 • Ha creat un comitè de seguiment de la COVID-19 amb la finalitat de protegir i garantir la seguretat del personal i les seves famílies.
 • Té el compromís amb la comunitat de reduir la bretxa digital en el marc de la salut amb el seu projecte #sherpas20.
 • Amb l’objectiu de donar visibilitat i sensibilitzar sobre les dones en la ciència, promou la iniciativa #100tifiques.